نقشه سايت        EN   FA 
امروز
دروس ارائه شده کارشناسی ارشد قدرت- نیمسال دوم 92

برنامه نیمسال دوم 93/92  گروه کارشناسی ارشد مهندسی قدرت

 20:30 - 17:30 17:30-14:30  14:30- 12:30  و 12-11 11 -  8 روزهفته
ریاضی مهندسی پیشرفته
(درس اختیاری)
استاد درخشان
93/03/31
الکترونیک قدرت1
(درس اصلی)
استاد درخشان
93/03/28
برنامه ریزی در سیستمها ی قدرت
(درس اختیاری)
استاد مرادیان
93/03/26
تئوری جامع ماشین
(درس اصلی)
استاد مرادیان
93/03/19
پنجشنبه
  برنامه نویسی پیشرفته
(درس اختیاری)
استاد یوسفی
93/03/17
کنترل مدرن(گروه2)
(درس اصلی)
استاد غلامی آهنگران
93/03/19
کنترل مدرن(گروه1)
(درس اصلی)
استاد غلامی آهنگران
93/03/19
بررسی قدرت 2(گروه2)
(درس جبرانی)
استاد ناصح
93/03/24
ماشین  3 (گروه2)
(درس جبرانی)
استاد ناصح
93/03/21
بررسی قدرت 2(گروه1)
(درس جبرانی)
استاد ناصح
93/03/24
ماشین  3(گروه1)
(درس جبرانی)
استاد ناصح
93/03/21

تذکر: اخذ دروس جبرانی ماشین 3 و بررسی قدرت 2   الزامی است

آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.