نقشه سايت        EN   FA 
امروز
آگهی مناقصه
 
آگهی مناقصه

 
دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد نايين بر اساس مجوز شماره 2856-04 مورخ 93/03/10 معاونت هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان درنظردارد؛ خرید غذای دانشجویی سلف سرویس مرکزی را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا كليه متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهی به مدت 10روز كاري جهت دريافت اسناد مناقصه در وقت اداري به نشاني: نايين-ميدان مدرس-بلوار دكتر حسين فاطمي ساختمان مركزي-طبقه دوم- دفتر رياست واحد  مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 46265200(031) تماس حاصل فرمايند.

مدارک لازم :

×      ضمانت نامه بانكي به مبلغ 5.000.000 ریال با اعتبار یکماهه.
×      حداكثر زمان تحويل اوراق از تاريخ درج آگهي ده روز كاري در بين ساعات اداري(7:00 لغايت 15:40 )
×      حداكثر زمان عودت اسناد (اسناد بهادار پيمانكاران) 93/07/11 می باشد.
×   دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات و انعقاد قرارداد مختار بوده به طوري كه كليه ي پيشنهادات مبهم و مشروط مردود خواهد بود.
×   جهت دریافت هریک از اوراق استعلام بهای خرید غذاـ استعلام بهای اجرت طبخ غذامبلغ 100000ریال به حساب شماره 0107941115004 عهده دار بانک ملی نایین صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین واریز و فیش مربوطه جهت دریافت اوراق به مسئول دفتر ریاست واحد تحویل گردد.
×      هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.


                                                                 
 

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد نايين

آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.