نقشه سايت        EN   FA 
امروز
تخفیف شهریه

چنانچه دانشجویی در نیمسال قبل مشروط شده باشد (میانگین ترمی کمتر از 12 کسب نماید) در نیمسال جاری مشمول تخفیف شهریه نمی گردد.

آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.