نقشه سايت        EN   FA 
امروز
قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول
با عنايت به مفاد بخشنامه 203996/34 مورخ 27/6/91 معاونت محترم دانشجويي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به اطلاع مي رساند، مدت مجاز تحصيل دانشجويان قبولي مهر 90 و بعد از آندر مقاطع مختلف تحصيلي  به شرح ذيل مي باشد:
دوره كارداني پيوسته و ناپيوسته حداكثر 5/2 سال (5 ترم )
دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 5 سال (10 ترم )                              
دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر 3 سال (6 ترم )  
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 3 سال (6ترم)  
لازم به ذكر است مدت زمان بيش از بازه تعيين شده به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد.
بديهي است استفاده از مرخصي تحصيلي، حذف بيش از حد دروس،عدم گذراندن واحدهاي درسي در حد متعارف، سنوات مجاز تحصيل دانشجو را تحت الشعاع قرار داده و آن را طولاني مي نمايد.
لذا كليه دانشجويان محترم با عنايت به اهميت و لازم الاجرا بودن بخشنامه مذكور نسبت به برنامه ريزي درسي خود اقدام نموده تا با مشكل كمبود سنوات تحصيلي روبرو نشوند.

حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي واحد نايين

 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.