امروز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین
نایین، میدان مدرس، بلوار دکتر حسین فاطمی (ورودی شهر نایین از سمت اردستان و تهران)

صندوق پستی 136 - کد پستی 8391965931


 

 

ارتباط با دانشگاه
حوزه ریاست 46265200
حوزه معاونت 46267099
آموزش و فارغ التحصیلی 46266096
آموزش و اطلاعات 46267034
امور مالی        46266450
صندوق رفاه و پژوهش 46266098
دبیرخانه 46267098
مدرسه سما 46265491
نگهبانی        46266097
فاکس 46266200
ارتباص برون استانی با پیش شماره 031
کانال  اینستا گرام: uau.naein
تعداد بازديد : 41795