نقشه سايت        EN   FA 
امروز

 

امور آزمايشگاه ها و کارگاه ها

با توجه به اهميت روزافزون پژوهش و نقش کليدي آن در همه زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تکنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نایین متناسب با رشته هاي علمي موجود در واحد  داراي 17 آزمايشگاه ، 24 کارگاه تخصصي و عمومي است.

 کارگاه های موجود

عنوان متراژ دروس مربوطه رشته های مربوطه
 کارگاه جوشکاری و مکانیک عمومی 32  کارگاه جوشکاری، کارگاه تکنولوژِی جوشکاری، کارگاه ورق کاری و جوشکاری، کارگاه مکانيک، کارگاه عمومی مکانيک  الکترونیک، الکتروتکنیک، تأسیسات، مکانیک خودرو 
کارگاه ماشین ابزار   36 کارگاه ماشین ابزار   الکتروتکنیک، تأسیسات، مکانیک خودرو 
کارگاه برق  30  کارگاه برق   الکترونیک،الکتروتکنیک، تأسیسات، مکانیک خودرو  
کارگاه مدار فرمان   28 کارگاه مدار فرمان  1 و 2 الکترونیک،الکتروتکنیک، تأسیسات، مکانیک خودرو   
کارگاه سیم پیچی ترانسفورماتور  30   کارگاه سيم پيچی ترانسفورماتور، کارگاه سيم پيچی قدرت، الکتروتکنیک 
 کارگاه سیم پیچی AC 20  کارگاه سيم پيچیAC يک و دو   قدرت، الکتروتکنیک  
کارگاه مولد قدرت 30  کارگاه انتقال قدرت معمولی، کارگاه انتقال قدرت اتوماتيک، کارگاه مولد قدرت3  مکانیک خودرو 
 کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو  40  کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو   مکانیک خودرو 
 کارگاه تکنولوژی سوخت رسانی  30  کارگاه تکنولوژی سوخت رسانی   مکانیک خودرو 
کارگاه نقص یابی قسمت های مختلف خودرو 60  کارگاه نقص یابی قسمت های مختلف خودرو   مکانیک خودرو 
کارگاه ریخته گری 40   کارگاه ريخته گری - قالبهای فلزی ساخت و تولید، مکانیک خودرو 
 کارگاه عملیات حرارتی 40  آزمايشگاه سيستمهای کنترل تآسيسات تهويه مطبوع-کارگاه عمليات حرارتی    تأسیسات، ساخت و تولید، مکانیک خودرو
 کارگاه شاسی و بدنه 40   کارگاه شاسی و بدنه 2   مکانیک خودرو
 کارگاه انتقال قدرت معمولی 48   کارگاه انتقال قدرت معمولی- تکنولوژی انتقال قدرت - کارگاه انتقال قدرت اتوماتيک  مکانیک خودرو

 آزمایشگاه های موجود

عنوان

متراژ

دروس مربوطه

رشته های مربوطه

 آزمایشگاه روانشناسی

 40

روانشناسی تجربی  

 کلیه گرایش های رشته روانشناسی 

 آزمايشگاه شيمی

60 

آزمايشگاه شيمی آلی 1 و2  

میکروبیولوژی  

 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

30 

 آزمايشگاه سِيستمهای کنترل خطی، آزمايشگاه کنترل صنعتی

الکترونیک، قدرت، الکتروتکنیک 

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1 

65 

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1 

الکترونیک، قدرت 

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 

75 

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2  

 الکترونیک قدرت 

 آزمایشگاه فیزیک حرارت و مکانیک

 40

آزمايشگاه فيزيک حرارت،آزمايشگاه فيزيک1، آزمايشگاه ترموديناميک

الکتروتکنیک، تأسیسات، مکانیک، الکترونیک 

آزمایشگاه اندازه گیری 

 30

آزمايشگاه الکترونيک3، آزمايشگاه اندازه گيری، آزمايشگاه اصول اندازه گيری، کارگاه مبانی الکترونيک 

الکترونیک 

 آزمایشگاه دیجیتال

30 

آزمايشگاه مدارهای منطقی، آزمايشگاه معماری کامپيوتر، آزمايشگاه فيزيک الکتريسيته، آزمايشگاه ديجيتال، آزمايشگاه ميکروپروسسور، آزمايشگاه فُيزيک2 

الکترونیک، کامپیوتر، قدرت، الکتروتکنیک 

 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

30 

آزمايشگاه مدارهای مخابراتی، آزمايشگاه تکنيک پالس، آزمایشگاه تکنيک پالس، آزمايشگاه الکترونيک عمومی 

الکترونیک 

آزمایشگاه الکترونیک 30  آزمايشگاه الکترونيک1، آزمايشگاه الکترونيک2، آزمايشگاه سيستم تلويزيون، پروژه آزمايشگاه الکترونيک3   الکترونیک، قدرت، الکتروتکنیک
 آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک  36  آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک   تأسیسات، مکانیک خودرو، الکترتکنیک
 آزمایشگاه مقاومت مصالح 40  آزمایشگاه مقاومت مصالح   مکانیک خودرو

 آتلیه ها 

عنوان

متراژ

دروس مربوطه

رشته های مربوطه

 آتلیه شماره1

 30

ترسيم فنی، درک و بيان معماری1و2، طراحی معماری، رسم فنی، عناصر و جزئيات ساختمانی، تنظيم شرايط محيطی، طراحی با دست آزاد، هندسه ترسيمی، طراحی فنی ساختمان، پرسپکتيو، روستا، متره وبرآورد، طراحی، نقشه کشی تهويه مطبوع، نقشه کشی صنعتی 

الکترونیک، تأسیسات، معماری، قدرت 

 آتلیه شماره2

30

ترسيم فنی، درک و بيان معماری1و2، طراحی معماری، رسم فنی، عناصر و جزئيات ساختمانی، تنظيم شرايط محيطی، طراحی با دست آزاد، هندسه ترسيمی، طراحی فنی ساختمان، پرسپکتيو، روستا، متره وبرآورد، طراحی، نقشه کشی تهويه مطبوع، نقشه کشی صنعتی 

الکترونیک، تأسیسات، معماری، قدرت 

 آتلیه شماره3

30

ترسيم فنی، درک و بيان معماری1و2، طراحی معماری، رسم فنی، عناصر و جزئيات ساختمانی، تنظيم شرايط محيطی، طراحی با دست آزاد، هندسه ترسيمی، طراحی فنی ساختمان، پرسپکتيو، روستا، متره وبرآورد، طراحی، نقشه کشی تهويه مطبوع، نقشه کشی صنعتی

الکترونیک، تأسیسات، معماری، قدرت 

 آتلیه شماره4

30

 ترسيم فنی، درک و بيان معماری1و2، طراحی معماری، رسم فنی، عناصر و جزئيات ساختمانی، تنظيم شرايط محيطی، طراحی با دست آزاد، هندسه ترسيمی، طراحی فنی ساختمان، پرسپکتيو، روستا، متره وبرآورد، طراحی، نقشه کشی تهويه مطبوع، نقشه کشی صنعتی

الکترونیک، تأسیسات، معماری، قدرت 

تعداد بازديد : 6727
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.