نقشه سايت        EN   FA 
امروز

برنامه نیمسال دوم 92  گروه کارشناسی ارشد مهندسی قدرت

30/20-30/17 30/17-30/14 30/14-30/12و12-11 11 -  8  
ریاضی مهندسی پیشرفته
(درس اختیاری)
استاد درخشان
31/3/93
 الکترونیک قدرت1
(درس اختیاری)
استاد درخشان
3/93/28
 
برنامه ریزی در سیستمها ی قدرت(درس اختیاری)
استاد مرادیان
26/3/93
تئوری جامع ماشین
(درس اصلی)
استاد مرادیان
19/3/93
 
 
 
 
 
 
پنج
شنبه
  برنامه نویسی پیشرفته
 (درس اختیاری)
استاد یوسفی
17/3/93
کنترل مدرن(گروه2)
(درس اصلی)
استاد غلامی آهنگران
19/3/93
کنترل مدرن(گروه1)
(درس اصلی)
استاد غلامی آهنگران
19/3/93
بررسی قدرت 2(گروه2) 
(درس جبرانی)
استاد ناصح
24/3/93
ماشین  3 (گروه1)
(درس جبرانی)
استاد ناصح
21/3/93
               بررسی قدرت 2(گروه2)
(درس جبرانی)
استاد ناصح
24/3/93
ماشین  3(گروه1)
(درس جبرانی)
استاد ناصح
21/3/93

تذکر: اخذ دروس جبرانی ماشین 3 و بررسی قدرت 2   الزامی است

آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.