امروز

 باشگاه پزوهشگران جوان

از آنجا كه دانشگاه آزاد اسلامي بخش مهمي از رسالت آموزش و پرورش فرزندان ميهن اسلامي را عهده دار مي باشد و با توجه به اهميت رشد و شكوفايي استعدادهاي جوان كشور؛ شناسايي جوانان مستعد، حمايت، تقويت و هدايت آنها به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خلاقيت ها و نوآوري هاي آنان تأثير بسزايي در نيل به اهداف اين دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامي با تأسيس باشگاه پژوهشگران جوان در تمامي واحدهاي خود در تلاش است تا تسهيلات و امكانات ويژه اي را از اين طريق در اختيار جوانان خلاق، كارآفرين، مؤلف و علاقمند به پژوهش فراهم سازد.
باشگاهپژوهشگران جوان این واحد نیز در راستاي افزايش انگيزه براي دانشجويان در جهت انجام كلية فعاليت‌هاي پژوهشي اعم از ارائه مقالات در ژورنال‌هاي معتبر و شركت در كنفرانس‌ها و همايش‌ها و انجام طرح‌هاي پژوهشي و ..... تاسيس گرديده است.درسال 1384 دفتر اين باشگاه بطور رسمي افتتاح گرديد.
برخي امتيازات عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان
1-    اولويت در استخدام به عنوان هيأت علمي و يا كارمند دانشگاه آزاد اسلامي
2-    امكان دريافت كمك هزينة ارائة مقاله در همايش هاي مختلف علمي داخلي و خارجي
3-    امكان دريافت حق التأليف به ازاي چاپ مقاله در مجلات مختلف علمي
4-    اعطاء تسهيلات مالي جهت چاپ و انتشار كتب تدوين شده توسط اعضاء
5-    امكان انجام طرح هاي پژوهشي توسط اعضاء
6-    امكان استفادة رايگان از كارگاه ها و دوره هاي آموزشي برگزار شده
7-    امكان شركت در بازديد هاي علمي پژوهشي
8-    امكان بهره مندي از تخفيف شهريه براي اعضاء فعال
9-    امكان استفادة فوق العاده از امكانات آزمايشگاهي و پژوهشي واحد هاي دانشگاهي
10- بهره مندي از سهميه هاي فوق العادة حج دانشجويي و ساير برنامه هاي فرهنگي واحدها
برخی اقدامات انجام شده توسط دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد:
  • اعطای هدیه خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی تهران به کلیه اعضای باشگاه در سالهای 88 و 89
  • اعطای تشویق مقاله به دو تن از اعضا بابت ارائه مقالهدر کنفرانسها و همایش ها
  • به عضوت درآوردن افراد واجد شرایط
  • برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی
  • برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی فردی پایه
  • برگزاری کارگاه جستجو در اینترنت مقدماتی
تعداد بازديد : 6075