نقشه سايت        EN   FA 
امروز
 طرح و برنامه و بودجه
دفتر طرح و برنامه و بودجه مسئوليت برنامه ريزي هاي راهبردي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت واحد را برعهده دارد. فعاليتهاي اين دفتر از سال 1383 با تدوين برنامه توسعه واحد به طور رسمي آغاز شده است. مسئوليتهاي اين دفتر از سه بخش اصلي برنامه ريزي، ارزيابي و تنظيم بودجه تشكيل می شود.
اهم وظایف دفتر به شرح ذیل می باشد:
-  نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های توسعه
- نظارت بر تهیه و تدوین پیش بینی بودجه سالیانه واحد منطبق با اهداف برنامه توسعه واحد
- تهیه و ارائه گزارشهای دوره ای و سالیانه در خصوص تحلیل عملکرد بخشهای مختلف (مانند عمرانی، دانشجویی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... ) در زمینه برنامه های توسعه و بودجه بندی های سالیانه
- نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد هزینه‌های پژوهشی واحد بر اساس دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه
- تهیه و تنظیم تقویم برگزاری جلسات ماهیانه کمیته و اعلام آن به شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه
- دریافت و پیگیری مصوبات شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه و سایر امور محوله از طریق دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی دانشگاه
-حضور در جلسات شورا طرح و برنامه و بودجه منطقه 4
- بررسی ، نظارت و کنترل برنامه های انجام شده توسط حوزه های مختلف و مقایسه و تععین انحراف از برنامه توسط واحد .
- جمع آوری اطلاعات در خصوص در آمد ها و هزینه های واحد و بررسی موارد مذکور در کمیته طرح وبرنامه و بودجه واحد به منظور تععین راهکارهایی برای افزایش در آمد ها و کاهش هزینه ها در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه .
تعداد بازديد : 4786
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.