امروز
نام: شبنم 
نام خانوادگی: نصراصفهانی

مرتبه علمی: استادیار

تماس: 46267099 031

نشانی محل کار: نایین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین


 اطلاعات تحصیلی   
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-الکترونیک آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1381
کارشناسی ارشد مهندسي برق- الکترونیک آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1384
دکتری مهندسي برق- الکترونیک آزاد اسلامي واحد اراک ايران 1397
تعداد بازديد : 1159