نقشه سايت        EN   FA 
امروز


اين حوزه عهده داربررسي و رفع مشکلات رفاهي و خدماتي دانشجويان جهت ايجاد محيطي امن و مطلوب براي ادامه تحصيل این عزیزان می باشد. هم چنین عهده دارکليه امورآموزشي با رعايت قوانين، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده از سازمان مرکزي است. نظارت بر کيفيت و فعاليت گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي ميان آنها از طريق شوراي آموزشی دانشگاه، نظارت بر برنامه ريزي آموزشي، برگزاري امتحانات پايان ترم، انجام مراحل ثبت نام، تلاش در گسترش کمي و کيفي رشته هاي آموزشي و نظارت بر پيشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشي از اهم وظايف حوزه آموزش است معاونت آموزشي متشکل از بخش هاي متعدد و مختلفي است که با همکاري و هماهنگي هم در جهت اجراي دقيق مقررات و ارائه خدمات آموزشي تلاش مي کند همچنين بخشي از اقدامات اين معاونت عبارت است از:

*   اداره امور آموزشي واحد
*   نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها مطابق با سرفصل دروس و دستورالعمل هاي آموزشي صادره از سازمان مرکزي دانشگاه
*   تشکيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي به منظور راه حل مشکلات احتمالي
*   برنامه ريزي امور آموزشي و نظارت بر حسن اجرای آن
*   بررسي پيشنهادات رسيده از گروه هاي آموزشي و يا دانشکده هاي تابعه و انعکاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي دانشگاه
*   شرکت در شوراهاي دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلي و ارائه پيشنهادها و طرح نارسايي هاي احتمالی
*    بررسي و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي دانشکده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي
*   هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت آموزشی به منظور بالا بردن کيفيت کار آموزشي و ارزشيابي کار آنان
*   ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوطه
*   ارزيابي عملکرد آموزشي مدرسين محترم و اعضاي هيات علمي با هماهنگي گروه هاي آموزشي ذيربط و برتر
*   بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشي که از طرف مقامات بالا ارجاع مي گردد
*   بررسي و پيشنهاد تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه با دلايل از طريق سلسله مراتب
*   بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کيفيت امور آموزشي در واحد دانشگاهي ذيربط و ديگر واحدهاي دانشگاهي از طريق سلسله مراتب
*   حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب سنوات تحصيلي، رشته و مقطع در آرشيو واحد دانشگاهي به صورت قابل ارائه در هر زمان
*   تطبيق کتاب ها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذکر شده در سرفصل هاي مصوب
*   هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسايل آموزشي جهت پيشگيري از هرگونه نارسايي در امر آموزش آنان در دوران تحصيل با همکاري گروه هاي آموزشي
*   نظارت بر انتقالی و ميهمانی دانشجويان به نحوي که اثر منفي در روند تحصيل دانشجويان پيش نيايد
*   اداره و راهبري امور آموزشي واحد در چهارچوب سياست ها، مقررات و آيين نامه هاي مصوب و ايجاد هماهنگي بين مديريت ها و ادارات تابعه
*   همکاري با دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي بين دانشکده ها و واحدهاي تابعه
*   تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آن
تعداد بازديد : 3203
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.