امروز

  مقام های ورزشی

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان موفقيت

1

تیم والیبال

مقام اول مسابقات واليبال شهرستان نايين1377

2

تیم فوتبال

مقام اول فوتبال جام رمضان شهرستان نايين1378

3

تیم فوتبال

كاپ اخلاق فوتبال قهرماني منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي1379

4

سميه ميرزابيگي

مقام دوم مسابقات دو ميداني بسيج دانشجويي استان1380

5

مريم عليرضا زاده

مقام دوم انفرادي مسابقات شطرنج قهرماني منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي1380

6

تيم كارمندان

مقام سوم مسابقات واليبال داخلي شهرستان نايين 1380

7

نوشین حق شناس

مقام اول رشته والیبال مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی81/80)

8

حسين رئيسيان

مقام سوم دو سرعت 200 متر قهرماني منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي 1380

9

سیدمحسن موسوی

مقام اول رشته کشتی آزاد (kg60) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی82/81)

10

پریسا شکری

مقام اول رشته تنیس روی میز(تیمی) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی82/81)

11

منا  سیفی

مقام اول رشته تنیس روی میز(تیمی) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی82/81)

12

نوشین حق شناس

مقام اول رشته والیبال مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی82)

13

سیده سمیه هاشمی

گواهی شرکت فعالانه در رشته ورزشی شطرنج در سال 83 از دکتر قدیمی

14

سید محسن فتاحی

مقام سوم رشته تکواندو(kg72) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی84/83)

15

رضا بنازاده

مقام سوم رشته تکواندو(kg184) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی84/83)

16

هاجر حسنوند

مقام اول(کاتادی انفرادی) رشته کاراته مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی84/83)

17

مجید سلطانی

مقام اول رشته کشتی آزاد (kg60) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی84/83)

18

طاهر دلیریان

مقام دوم رشته کشتی آزاد (kg50) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی84/83)

19

مهکامه شیرانی

مقام سوم رشته تنیس روی میز مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی84/83)

20

منصور زارع شریف

مقام اول رشته کشتی آزاد (kg66) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی84/83)

21

مینا مهری

مقام سوم رشته تنیس روی میز مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی84/83)

22

حمید محمدی

مقام پنجم کشتی آزاد منطقه چهار در وزن 96kgسال 84-83

23

ميلاد فارسي

مقام اول و کسب عنوان قهرمان قهرمانان اتحادیه پاورلیفتینگ دسته 75 kgایران در سال 84

24

حمید نظری

مقام اول دسته 85 kgپاورلیفتینگ باشگاه های کشور سال 84

25

احسان برنجی

مقام دوم دسته 60kgپاورلیفتینگ باشگاه های کشور سال 84

26

مجتبی بابااحمدی

مقام اول دسته 67.5 kgپاورلیفتینگ باشگاه های کشور سال 84

27

امیر رحیمی حلاج

مقام دوم  دسته 90 kgپاورلیفتینگ باشگاه های کشور سال 84

28

امین حیدری

مقام سوم رشته کاراته (kg65) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی85/84)

29

رعنا رفوگران

کسب مقام اول مسابقات تنیس روی میز منطقه چهار در سال 83

30

مجید سلطانی

مقام اول رشته کشتی آزاد (kg60) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی85/84)

31

هاجر حسنوند

مقام سوم(کاتادی انفرادی) رشته کاراته مسابقات منطقه چهاردانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی85/84)

32

مهران خیری

مقام سوم رشته تکواندو (kg78) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی85/84)

33

علی شویک لو مرادی

مقام دوم رشته جودو (kg84) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی85/84)

34

امیرحسین زارع

مقام دوم رشته فوتسال مسابقات قهرمانی لیگ نواحی بسیج استان اصفهان در سال 1385

35

علی اکبر استکی

مقام دوم رشته جودو (kg90) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی86/85)

36

امید اسکندری

مقام دوم رشته جودو (kg100) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی86/85)

37

منصور زارع شریف

مقام اول رشته کشتی آزاد (kg60) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی86/85)

38

منصور زارع شریف

مقام سوم رشته کشتی آزاد (kg60) مسابقات  کشوری(سال تحصیلی86/85)

39

علی شویک لو مرادی

مقام سوم رشته جودو (kg81) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی86/85)

40

حمید محمدی

مقام دوم کشتی آزاد منطقه چهار در وزن 96kgسال 87-86

41

امید اسکندری

مقام دوم رشته کشتی فرنگی وزن 96kgمسابقات قهرمانی منطقه چهار-سال 87-86و کسب عنوان ستاره مسابقات

42

علی شویک لو مرادی

مقام دوم رشته کشتی آزاد (kg84) مسابقات منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی(سال تحصیلی 86/85)

43

تیم بسیج دانشجویی

کسب مقام قهرمانی استان اصفهان در رشته فوتسال- سال 85

44

تیم بسیج دانشجویی

کسب مقام قهرمانی مسابقات داخلی جام امام  رضا(ع) در رشته فوتسال- سال 85

45

تیم بسیج دانشجویی

کسب مقام سوم منطقه ای بسیج مقاومت اصفهان- سال 86

46

تیم فوتسال

کسب مقام دوم تیمی رشته فوتسال منطقه چهار 87/86

47

امیر حسین زارع

مقام دوم مسابقات قهرمانی نواحی بسیج دانشجویی استان اصفهان رشته فوتسال سال 85

48

منصور زارع شریف

مقام اول رشته کشتی آزاد (kg60) مسابقات  قهرمانی منطقه چهار (سال تحصیلی 87/86)

49

تیم تنیس روی میز

كاپ اخلاق تنیس روی میز  قهرماني منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي 87/86

50

شهریار یزدانی

کسب مدال طلای مسابقات بین امللی دفاع شخصی  67- کیلو گرم –ترکیه- 2008

51

حامد محمدپور

کسب مقام اول تورنومتر بین المللی هلند در رشته ی تکواندو

52

تیم کارمندان

کسب مقام سوم مسابقات منطقه ای آمادگی جسمانی –تیر 88 –خمینی شهر

53

تیم کارمندان

کسب مقام سوم مسابقات منطقه ای تنیس روی میز –تیر 88 –خمینی شهر

54

حامد محمدپور

کسب مقام اول و نشان طلای دومین المپیاد ملی ورزشیدانشجویی ايران در رشته تکواندو

55

حسین صالح

مقام سوم کشتی آزاد وزن 74 کیلوگرم رشته کشتی فرنگی در مسابقات منطقه چهار –اسفندماه 1387

56

میلاد کاشف پور

دو دوره نایب قهرمانی مسابقات فوتبال منطقه چهار و کسب عنوان فنی ترین بازیکنان منطقه 4

57

مهدی دهقان

مقام سوم مسابقات جودو منطقه چهار دانشگاه آزاداسلامي دروزن100كيلوگرم به ميزباني واحد يزد-88

58

حامد محمدپور

مقام اول مسابقات تكواندو منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي در وزن 87 كيلوگرم به ميزباني واحد نجف آباد-88

59

علي شويكلومرادي

مقام دوم مسابقات كشتي آزادوفرنگي منطقه چهار دروزن96كيلوگرم به ميزباني واحدخميني شهر-88

60

منصور زارع شريف

مقام اول مسابقات كشتي آزادوفرنگي منطقه چهار در وزن 66 كيلوگرم به ميزباني واحد خميني شهر-88

61

عليرضا حاجيان

مقام سوم ميز دو مسابقات شطرنج منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي به ميزباني واحد ميمه-88

62

عارفه پور توكل

مقام سوم مسابقات تنيس روي ميز خواهران منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي به ميزباني واحد يزد-88

63 جوادشلتوکی  مقام سوم مسابقات کاراته کومیته انفرادی وزن 60+ کیلو گرم قهرمانی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی سال تحصیلی90-89
64 حامد محمد پور   کسب مقام اول مسابقات قهرمانی تکواندو دانشجویان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی در سال 89
65 تیم واحد نایین کسب مقام سوم فوتسال قهرمانی برادران منطقه چهار 1390
66 نیما باجلان کسب مقام اول تکواندو منطقه چهار 1390
67   کسب مقام سوم بدمینتون منطقه چهار 1390
68   کسب مقام سوم جودو منطقه چهار 1390
69 جواد شلتوکی کسب مقام سوم کاراته کومیته انفرادی 60Kg قهرمانی منطقه 1390
70 حامد محمدپور احراز مقام اول مسابقات تکواندو قهرمانی منطقه چهار 87 کیلوگرم
71 سعید بهارزاده کسب مقام دوم مسابقات انفرادی بدمینتون قهرمانی منطقه چهار1390

 
تعداد بازديد : 2265