نقشه سايت        EN   FA 
امروز

 دوره های برگزار شده ویژه اعضای هیئت علمی در واحد نایین


ردیف شناسه نام دوره های آموزشی تاریخ خاتمه تعداد واحد  ساعت سطح
1 3111 روش تحقیق ویزه علوم انسانی 20/10/1383 2 40 واحد
2 3201 برنامه ریزی درسی والگوهای تدوین طرح 126/03/1384 1 24 واحد
3 3101 روش تحقیق ویزه علوم پایه 07/07/1384 2 32 واحد
4 3103 مقاله نویسی علمی به زبان فارسی 16/10/1384 0.5 14 واحد
5 3205 الگوهای یاددهی ویادگیری 23/12/1384 3 48 واحد
6 1508 کتابخانه دیجیتال دانشگاه ازاداسلامی 18/03/1385 1 18 واحد
7 3108 آشنائی مقدماتی بانرم افزارspssپیشرفته 02/07/1385 1 24 واحد
8 3104 مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی 03/07/1385 1 16 واحد
9 3105 نحوه نگارش زندگی نامه علمی cv 14/10/1385 0.5 8 واحد
10 1133 آموزش  تدوین برنامه درسی  20/12/1385 0.5 8 واحد
11 3207 کاربردتکنولوزی اموزشی درکلاس درس 21/12/1385 1 16 واحد
12 3106 چگونه ازیک متن علمی اطلاعات استخرا 23/03/1386 0.5 8 واحد
13 1826 آموزش بهینه سازی رابطه استادودانشجو 12/06/1386 1 12 واحد
14 1627 اموزش ایجاد وبلاگ 16/10/1386 1 16 واحد
15 1605 اشنائی بااینترنت 23/10/1386 1 16 واحد
16 1110 روشهای برقراری ارتباط موفق 21/03/1387 1 16 واحد
17 3130 نحوه ارائه یک سمینارخوب 11/03/1388 0.5 8 واحد
18 3117 شرایط علمی واجرای شرکت درکنفرانس 127/05/1388 1 16 واحد
19 3128 آشنائی باشیوه های تولیدوچاپ در isi 19/10/1388 1 16 واحد
20 3110 آموزش زبان انگلیسی عمومی 1 08/01/1389 1.5 24 واحد
21 1601 آشنائی با کامپیوتروویندوزومقدماتxp 25/03/1389 2 32 واحد
22 1604 آشنائی با نرم افزارexcelپیشرفته 10/05/1389 1 24 واحد
23 3114 درک مفاهیم شنیداریtoefl2 18/05/1389 2 30 واحد
24 3208 اصول وفلسفه تعلیم وتربیت 22/06/1389 1 12 واحد
25 3212 اقدام پزوهی 03/07/1389 1.5 24 واحد
26 3216 بهینه سازی روابط انسانی دردانشگاه 19/10/1389 1 16 منطقه
27 1811 آشنایی بامشکلات دانشجویان وبرخوردبا.. 03/11/1389 1 14 منطقه
28 3111 روش تحقیق ویزه علوم انسانی 20/11/1389 2 40 منطقه
29 3101 روش تحقیق ویزه علوم پایه وفنی 15/12/1389 2 32 منطقه
30 1149 مدیریت خلاق 19/03/1390 1.5 24 واحد
31 1066 مقاله نویسی به شیوه ی نوین 08/04/1390 1 16 واحد
32 6009 آشنایی باامنیت اطلاعات درسیستمهای.. 27/04/1390 0.5 8 واحد
33 7049 معرفت شناسی اسلامی 03/05/1390 1 16 واحد
 

 
تعداد بازديد : 2106
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.