نقشه سايت        EN   FA 
امروز
 

قابل توجه دانشجویان ترم آخر

 

کلیه دانشجویان ترم آخر موظفند مدارک لازم جهت صدور گواهینامه فارغ التحصیلی خود را به شرح ذیل حداکثر تا یک ماه به شروع امتحانات پایان ترم ، به کارشناس مربوطه تحويل نمايند.

لازم به ذکر است صدور فرم نمره دروس کارآموزي، پروژه يا پايان نامه و نيز تحويل کارت ورورد به جلسه امتحانات پايان ترم منوط به انجام اين امر مي باشد. بديهي است درصورت عدم رعايت موارد فوق الذکر مسئوليت عواقب ناشي از آن به عهده دانشجو مي باشد.

مدارک لازم

1) اصل مدرک پایه به همراه یک برگ تصویر آن الف ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:
اصل مدرک کارشناسی به همراه ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مربوطه
ب-ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته:
اصل مدرک کاردانی به همراه ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مربوطه
ج) ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته:
اصل مدرک پیش دانشگاهی به همراه رسید پستی ارزش تحصیلی (قابل تهیه از ادارات پست سراسر کشور)
د)ویژه دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته:
اصل مدرک دیپلم به همراه رسید پستی ارزش تحصیلی (قابل تهیه از ادارات پست سراسر کشور)
2)     یک سری کپی از صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی(خوانا باشد)
3)  چهار قطعه عکس 4×3 (یک شکل با زمینه سفید و پوشش اسلامی)
4)  تمبر مالیاتی به مبلغ 2000 تومان ، قابل تهیه از بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان نایین
5)  رسید بانکی جهت هزینه ارزشیابی مدارک
(شماره حساب 0104460446004) بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 مقطع کاردانی و کارشناسی ، مبلغ  200000 ریال
 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، مبلغ  350000 ریال
 
اخذ ریز نمرات برای داخل کشور:
اگر درخواست از دانشگاه یا اداره ای باشد، نیازی به حضور شما نیست و امور فارغ التحصیلان آن را پاسخ خواهد داد. در غیر اینصورت لازمست جهت دریافت ریز نمرات به امور فارغ التحصیلان مراجعه فرمائید.

اخذ ریز نمرات برای خارج از کشور:
مدارک ذیل را به امور فارغ الحصیلان تحویل نمائید تا ریز نمرات جهت تأیید به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال گردد :
1- در خواست کتبی متقاضی
2- تصویر دانشنامه
3- رسید بانکی پرداخت مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0104460446004

صدور مدرک المثنی برای بار اول  1500000ریال 
صدور مدرک المثنی برای بار دوم  7000000 ریال
صدور مدرک به دلیل تغییرات شناسنامه ای  1500000 ریال


 

آنچه فارغ التحصيلان بايد بدانند
 
 

- مدارك فقط به شخص فارغ التحصيل و يا وكيل قانوني وي با ارائه كارت شناسايي ملي تحويل ميگردد(حتي بستگان درجه اول نيز در صورت نداشتن وكالت رسمي نمي توانند مدرك دريافت نمايند.)

همزمان با تحويل گواهينامه موقت پايان تحصيلات،مدرك مقطع پايه نيز در صورت نداشتن منع قانوني تحويل مي گردد

حدود ۶ ماه پس از دريافت گواهينامه موقت (با رجوع به سايت اصلي دانشگاه، سامانه دانشجويي ، قسمت دانشجويي، فارغ التحصيلي) از تائيد دانشنامه خود اطمينان حاصل و با دردست داشتن اصل گواهينامه موقت مراجعه نماييد (يادآوري مي شود در صورت استفاده از وام بلند مدت بايستي حداقل يك هفته قبل از دريافت مدرك دائم تسويه شده باشد.)ضمناً تحويل دانشنامه منوط به نداشتن تعهد در مقطع قبلي،نداشتن بورسيه و هرگونه منع ديگري مي باشد.

در صورت نياز به ريزنمرات قابل ترجمه جهت خارج از كشور،صدور آن پس از تائيد دانشنامه امكان پذير است.(ضمناً هرگونه مكاتبه يا پاسخ به ايميل دانشگاه هاي خارج از كشور تنها از طريق معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي گيرد.)

- در حفظ و نگهداري از مدارك دريافتي كوشا بوده و از دراختيار گذاشتن آن به افراد غير مطمئن ( جهت جلوگيري از سوء استفاده) جداً خودداري فرماييد(صدور مدارك المثني داراي مراحل متعدد اداري ،چاپ سه نوبت آگهي در روزنامه،تهيه استشهاديه محلي ومراجعه به محضر و ...... مي باشد)

- دانش آموختگان ممتاز براي بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل كرده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه وطبق مندرجات آن اقدام نمايند.

- فارغ التحصيلان ذكور كه در مدت تحصيل خود معافيت تحصيلي داشتند، علاوه بر موارد ذكر شده به توضيحات مربوطه توجه نمايند.

- چنانچه در مقاطع بالاتر پذيرفته شديد پيگيري فرمائيد كه در همان ترم اول تائيديه تحصيلي براي شما از اين دانشگاه درخواست گردد،اين اقدام باعث مي گردد مراحل فارغ التحصيلي شما در مقاطع بالاتر به طول نينجامد.

- درصورتی که معدل دانشجو به حد نصاب نرسد یا تمایل به ارتقای معدل داشته باشد، لازم است درخواست خود را در ترم آخر به اداره آموزش تحویل نماید..

- بعد از تحويل پرونده و صدور گواهينامه درخواست استفاده از ماده ۴۷ آئين نامه آموزشي(ترميم معدل)امكان پذير نيست.
 


قابل توجه دانش آموختگان مشمول
 


قابل توجه دانش آموختگان ذكوري كه مشمول خدمت بوده اند و در زمان تحصيل از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند

دانش آموختگان مشمول خدمت می توانند یک ماه پس از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی، نامه لغو معافیت خود را دریافت نمایند.


اين دسته از فارغ التحصيلان مي توانند با ارائه يكي از مدارك زير ، مدارك فارغ التحصيلي اعم از گواهينامه موقت،دانشنامه و ريزنمرات قابل ترجمه رادريافت نمايند:

۱- كارت پايان خدمت دوره ضرورت و كارت معافيت دائم

۲- كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن(بدون غيبت اوليه)

۳- گواهي اشتغال به خدمت يا تحصيل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- آموزش و پرورش- سازمان كشتيراني ج.ا.ا -آموزشگاه فنون هواپيمايي در ارتباط با متعهدين خدمت در سازمانهاي مذكور(موضوع مواد ۶-۷-۸-۹ قانون وظيفه عمومي) و همچنين گواهي اشتغال به خدمت در مشاغل قضايي براي فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضايي موضوع ماده واحده مربوطه مصوب ۹/۱۱/۷۳ مجلس شوراي اسلامي

۴- گواهي نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور

۵- گواهي اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نيروهاي نظامي و انتظامي بدون قيد غيبت اوليه

۶- گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع دانشگاهي بالاتر كه در آن به شماره و تاريخ نامه ناجا مبني بر موافقت با معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر اشاره شده باشد.

۷- ارائه اصل و تصوير برگ سبز اعزام به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن

۸- گواهي هاي صادره از سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استانها(و وظيفه عمومي تهران بزرگ و كرج)مبني بر اينكه ذينفع حائز شرايط دريافت يكي از معافيت ها(سه برادري-موارد خاص و ...) يا كارت پايان خدمت ميباشد(خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده) و كارت وي در حال صدور است.
 


ماده 47 آئین نامه آموزشی
 


نیمسال جبرانی 
 

دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود می توانتد در پایان دوره حداکثر 14 واحد از درس های نظری را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در یک نیمسال و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسی از درس های نظری که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نیمسال تکرار کنند مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر اینصورت به سیستم پاره وقت منتقل گردند. 

 

تبصره 1- چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان حداکثر 4 واحد انتخاب نماید می تواند به صورت معرفی به استاد بگذراند. (ولو اینکه قبلاً از ماده 20 آئین نامه استفاده کرده باشد. 

تبصره 2- نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلی آن درس باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کلی محاسبه و نمره قبلی حذف (بلااثر) می گردد. در صورتی که با احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل 12 برسد کلمه مشروط از کارنامه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد. (این نمرات درعین حال در کارنامه نیمسال جبرانی دانشجو شامل کد درس، نام درس، نام نیمسالی که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین میانگین و منحصراً به منظور کنترل ثبت می گردد) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف و بلااثر می گردد. 

تبصره 3- فقط دروس نظری دوره را که وضعیت نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمود بنابراین دروسی مانند پیش نیاز دانشگاهی و وصایای حضرت امام (ره) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی از دوره را که بر اساس رای کمیته انضباطی در آن نمره مردودی کسب شده باشد قابل تکرار نیست.

 

تعداد بازديد : 6835
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.