امروز
  
تصویر
عنوان پست
نام و نام خانوادگی
  متصدي دبیرخانه و بایگانی  خوشدل - محمود
  كارشناس امور آموزشي و دانشجویی و فارغ التحصیلان (امور شاهد) رحيمی بلان - زهرا
  کارشناس امور دانشجویی و پژوهشی
(صندوق رفاه)
رمضانی نمين - مهشيد
نگهبان صفری تودشکی - اميرعباس
نگهبان عسگری محمدی - سيدمرتضی
  نگهبان قيومی محمدی - علی
  کارشناس خدمات ماشینی و امور امتحانات مذنب امامزاده - سيدعليرضا
  مدیر امور مالی، شهریه و حقوق و دستمزد معينی نائينی - مجيد
رئیس دفتر ریاست واحد، کارپرداز هيئتيان نايينی - مصطفی
تعداد بازديد : 13894