نقشه سايت        EN   FA 
امروز

 دوره های برگزار شده ویژه کارکنان

ردیف شناسه نام دوره های آموزشی تاریخ خاتمه تعداد واحد  ساعت سطح
1 1110 روشهای برقرای ارتباط موفق 30/01/1382 1 16 واحد
2 20182 روخوانی قران سطح 1 08/02/1382 1 18 واحد
3 20282 روخوانی قران سطح 2 17/02/1382 1 18 واحد
4 1103 آموزش فنون اداری 08/08/1382 4 66 واحد
5 1113 آیین نگارش ومکاتبات اداری 25/08/1382 1.5 24 واحد
6 1605 آاشنایی با اینترنت 30/09/1382 1 16 واحد
7 1124 خوشنویسی تحریری 30/01/1383 1 16 واحد
8 1602 آشنایی با نرم افزارword 11/04/1383 1 24 واحد
9 1601 آشنایی باکامپیوترومقدمات ویندوز98 01/11/1383 2 40 واحد
10 1621 آشنایی با نرم افزارویندوز98تکمیلی 15/11/1383 2 40 واحد
11 1128 آشنایی با مهارتهای زندگی 04/03/1384 1 16 واحد
12 1623 انچه کاربران باید بدانند 12/04/1384 0.5 8 واحد
13 1121 مدیریت خوابگاهها1 10/06/1384 2.5 60 واحد
14 1109 انتظامات مرحله 2 24/07/1384 2 44 واحد
15 4202 روانخوانی ومفاهیم قران کریم 11/08/1384 2 32 واحد
16 1132 کمکهای اولیه وفوریتهای پزشکی 19/08/1384 2 36 واحد
17 1125 بهداشت عمومی 16/09/1384 1.5 24 واحد
18 1116 ایین کارگزاری دراسلام 18/11/1384 1 16 واحد
19 4207 ترتیل خوانی وتجویدقران کریم2 18/12/1384 1 18 واحد
20 1136 نمازواحکام 31/01/1385 2 32 واحد
21 1123 ورزش وتندرستی 19/02/1385 2 32 واحد
22 1140 روشهای برقراری ارتباط تلفنی 26/02/1385 0.5 4 واحد
23 1509 گزارش نویسی 13/03/1385 1 20 واحد
24 1609 آشنایی بانرم افزارpower  point 10/05/1385 1 16 واحد
25 1506 اصول خبر نویسی 30/05/1385 2 32 واحد
26 4208 آموزش قرائت  ومفاهیم قران کریم  01/08/1385 1 18 واحد
27 1144 مبانی تکریم ارباب رجوع 14/08/1385 0.5 8 واحد
28 1143 اطفاء حریق 11/10/1385 0.5 8 واحد
29 1148 اصول وفنون مذاکره 03/12/1385 0.5 12 واحد
30 1137 روشهای نظم دهی به محیط کار 24/12/1385 0.5 8 واحد
31 1606 آشنایی با اینترانت 25/01/1386 0.5 8 واحد
32 1104 آشنایی بازلزله وراههای کاهش خسارات 15/02/1386 1 17 واحد
33 1127 آشنایی باقوانین وایین نامه پژوهشی 21/03/1386 0.5 8 واحد
34 1610 آشنایی با بانکهایmicrosoft access 15/09/1386 2 32 واحد
35 1611 آشنایی بانرم افزارچلیپا 18/11/1386 0.5 16 واحد
36 1604 آشنایی بانرم افزارexcel97 15/02/1387 1 24 واحد
37 1614 اشنایی با نرم افزارmicrosoft2000 03/11/1387 2 32 واحد
38 1130 حرکات اصلاحی1 14/02/1388 1 16 واحد
39 1131 حرکات اصلاحی2 16/03/1388 1 16 واحد
40 3145 درآمدی برامربمعروف ونهی از منکر 13/06/1388 1 12 واحد
41 4308 اصول تغذیه 26/08/1388 1 16 واحد
42 4310 بحث مهدویت معرفت وشناخت عشق 26/10/1388 1 16 واحد
43 1721 تنظیم خانواده وجمعیت 21/12/1388 0.5 8 واحد
44 1149 مدیریت خلاق 02/02/1389 1.5 24 واحد
45 4314 روابط اجتماعی وخانواده 0خواهران 26/02/1389 2 32 واحد
46 1129 مدیریت زمان 19/03/1389 1 16 واحد
47 4314 روابط اجتماعی وخانواده 0برادران 29/04/1389 2 32 واحد
48 4321 تربیت قرانی وراهکارهای ان 26/05/1389 0.5 8 واحد
49 8118  بهروری نیروی انسانی 15/07/1389 0.5 8 واحد
50 4313 بهبودبهروری ونتایج ان 05/08/1389 1 16 واحد
51 8108 ارتباط چهره به چهره 19/08/1389 1 12 واحد
52 4320 اصلاح فرایند وروشهای انجام کارو.. 18/09/1389 1 16 واحد
53 1627 آموزش ایجاد وبلاگ 18/10/1389 1 16 واحد
54 1207 نظام پرداخت دردانشگاه ازاداسلامی 16/10/1389 1 16 منطقه
55 1142 آموزش پرورش خلاقیت فردی وگروهی 02/12/1389 1 14 واحد
56 1114 دوره توجیهی کارکنان جدیدالاستخدام 30/01/1390 1 18 واحد
57 6034 اخلاق حرفه ای واداری دراسلام 28/02/1390 1 16 واحد
58 6009 اشنایی باامنیت اطلاعات درسیستمهای.. 12/03/1390 0.5 8 واحد
59 4312 پویایی گروه 29/04/1390 1 16 واحد
60 6007 ارزش و ویژگی های دفاع مقدس 09/05/1390 0.5 8 واحد
 
 
تعداد بازديد : 2329
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.