نقشه سايت        EN   FA 
امروز
(( اطلاعیه  ))‌


توجه دانشجویان به ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را به شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/57131 مورخ 94/08/09 جلب می نماید :
 
 

ماده 8: تخلفات آموزشی و اداری
1-8- تقلب در امتحانات پایان ترم
1-1-8- همراه داشتن موبایل ـ  ام پی تری پلیر ـ هندزفری و هرگونه وسایل الکترونیکی.

تنبیه: بند 1 تا 10 در صورت تایید همراه با بند 14 ماده 5
 
2-1-8- فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود با کمک به دیگران
تنبیه :بند 1 تا 10 و بند 13 در صورت تکرار بند 19 یا 20 ماده 5
 
3-1-8- به همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت، جابجا کردن اوراق امتحانی (در خصوص همراه داشتن کتاب یا جزوه در صورت که استاد در برگه سؤال مجاز نموده باشد).

تنبیه :بند 1 تا 10 و بندهای 13 یا 14 ماده 5
 
4-1-8- نوشتن اسم غیر واقعی بر روی پاسخنامه
تنبیه :بند 1 تا 10 و بند 13 ، در صورت تکرار یکی از بندهای 19 یا 20 ماده 5 اعمال می گردد.
 
5-1-8- چنانچه انجام تقلب توسط دانشجو در زمان تصحیح اوراق برای استاد محرز گردد.
تنبیه :بند ا تا 10 و 14 از ماده 5 اعمال می شود.
 
6-1-8- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ـ آوردن  پاسخنامه تکمیل شده از خارج جلسه ـ امحاء ورقه و پاره کردن اوراق تخلف محسوب می شود.
تنبیه :بند1 تا 10 و بند 14 ماده 5 محکوم می شود.
 
7-1-8- بلعیدن یا پاره کردن ـ پنهان کردن و یا عدم ارائه نت به مراقب، تخلف محسوب می شود.
تنبیه :بند 1 تا 10 و بند 14 از ماده 15 اعمال می شود.
 
9-1-8- چنانچه انجام تقلب توسط دانشجو در زمان بازنگری فیلم دوربین مدار بسته محل امتحانات محرز شود.
تنبیه :بند1 تا 10 و بند 14 از ماده 5 اعمال می گردد.
 
**خیلی مهم :
10-1-8 چنانچه دانشجوی متخلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کند:
تنبیه :بند 13 و یکی از بند های 19 یا 20 به صورت تعلیقی در اولین بار تخلف برای وی اعمال می شود و  در صورت تکرار بند 14 و حکم تعلیقی اجرا می گردد.
 
بند 4-8- تقلب به صورت جایگزینی :
3-4-8- فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان.

تنبیه :متخلف به تنبیه بند 14 از ماده 5 و یکی از تنبیهات بند های 19 یا 20 محکوم می شد در صورت تکرار بند 21 تا 22 ماده 5 تشدید می شود .
 
3-4-8- شرکت به جای دیگران در امتحان
تنبیه:بند 19 یا 20 ماده 5 اعمال می گردد در صورت تکرار به بند 25 تشدید می شود.
 
تقلب امتحان میان ترمبه هر شکلی :
تنبیه:برای برای اول نمره صفر منظور می گردد و با نمره پایان ترم جمع و به عنوان نمره نهایی ثبت می گردد. در صورت تکرار تخلف به یکی از احکام مندرج در بندهای 1 تا 10 و 19 یا 20 ماده 5 قابل تشدید است.


معاونت آموزشی و دانشجویی ـ کمیته انضباطی

 
تعداد بازديد : 3692
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.