نقشه سايت        EN   FA 
امروز

دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی

 امروزه نيروي انساني به عنوان عاملي استراتژيك در همه كشورها و سازمانها مطرح است. لذا آموزش نيروي انساني نوعي سرمايه گذاري مفيد و عاملي كليدي در توسعه محسوب مي شود كه در صورت برنامه ريزي صحيح، بازده اقتصادي قابل ملاحظاي در بر خواهد داشت.

آموزش به ساده ترين بيان، فرآيندي است كه منجر به يادگيري مي شود. به عبارتي آموزش جرياني است كه افراد طي آن مهارتها ، نگرش و گرايش مناسب براي ايفاي نقشي خاص را مي آموزند. صاحبنظران معتقدند هر چه دانش جديد پيشرفت مي كند، دانش عامه بي اعتبارتر مي شود. در نتيجه بشر براي ادامه حيات ناچار به يادگيري دانش هاي جديد است. از اين رو اين مهم بر دوش متوليان آموزشي است كه هم پا با روند رشد علوم و دانش در سطح جهان گام بردارند.

دردنياي در حال تغيير كنوني ضرورت آموزش در سازمان ها و نهادها به دلايل فراوان پذيرفته شده است . تغييرات سريع و عميق علمي سبب شده است كه هر از گاهي مطالب ونظريه هاي جديدي وارد ميدان زندگي شود كه براي ارائه حيات به ناچار بايد علوم ومعارف جديد را آموخت و برخي از نظريه هاي قديمي را كه كارآيي ندارند ، كنار گذاشت .تغييرات فن آوري سبب دگرگوني در شبكه ها وروش هاي سازمان مي شود و هر تغييري كسب دانش ومهارت هاي جديد را ضروري مي سازد . ميزان كمّي و كيفي اين تغييرات آنقدر زياد استكه گاهي اوقات مديران و كاركنان را دچار وحشت مي كند و ممكن است احساس كنند كه فرصت و توان سازگاري با اين تغييرات را ندارند . با همه سختي ها و مشكلات بايدپذيرفت كه ادامه حيات سازمان تا حدود زيادي به دانش ،آگاهي و مهارت هاي گوناگون وجديد بستگي دارد .

هرچه دانش و مهارت هاي كاركنان با نيازهاي جامعه و پيشرفت هاي علمي ، تغييرات فن آوري هماهنگي و انطباق بيشتري داشته باشد درجه اطمينان از موفقيت فرد و سازمان بالاترمي رود . گاهي اوقات ، رشد فردي ، داشتن انگيزه ، تخصص و پرهيز از ايستايي و ركودفرد عامل اساسي نوجويي و كسب دانش مي شود . اساس بهسازي سازماني كه به نام هاي ديگري چون توسعه و بالندگي سازماني نيز خوانده شده بهسازي نيروي انساني است كه به صورت هاي مختلف ( آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت ) در سازمان ها انجام مي شود .

دراين راستا رابطه آموزش ضمن خدمت با افزايش كيفيت و كارآيي كاركنان نيز مورد بحث قرار خواهد گرفت . هدف نظام آموزش و بهسازي در يك سازمان به عنوان يكي ازكاركردهاي مهم مديريت منابع انساني فراهم آوردن زمينه ای است كه بر اساس آنتوانايي هاي بالقوه افراد به فعل در آيد و استعدادهاي آنان شكوفا گردد . اين هدفاز طريق ايجاد فرصتهاي آموزشي جهت كاركنان تحقق مي يابد . آموزش كاركنان فرايندي است كه انطباق و سازگاري كاركنان را به محيط متحول سازماني و مآلاً انطباق بهترسازمان را با محيط بيروني فراهم مي آورد .

درنتيجه كاركنان آموزش ديده نسبت به كاركنان آموزش نديده به تغييرات سازماني وهمچنين تغييرات جامعه آگاهانه تر واكنش نشان مي دهند و از آن جا كه حيات و ادامه زندگي سازمان تا حدود زيادي به دانش و مهارت كاركنان آن بستگي دارد ، افراد ماهرترو آموزش ديده تر نقش مؤثرتري در كارآمدي و بهره وري سازماني خواهند داشت . از طرف ديگر آموزش با افزايش ميزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابليت هاي كاركنان ،آنان را براي ايفاي وظايف و قبول مسئوليت هاي جديدتر ، آماده تر و مجهزتر مي كند .به طور كلي سازماني كه به رشد كمي و كيفي دانش و مهارت كاركنان خود مي انديشد وپيوسته فعاليت هاي آموزش در آن در جريان است افراد به طور مستمر توانايي هاي خودرا افزايش مي دهند و چگونه آموختن و به كار بستن را مي آموزند . در چنين سازماني ،ابتكار ، ابداع ، ارتقاي آگاهي و دانش افزايي به نوعي رفتار همگاني مبدل مي شود و توفيق در تحقق اهداف سازماني امري قطعي است و هرگز سازمان دچار جمود فكري نخواهد شد .

در اين راستا در واحد نائین نيز دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني فعاليتهاي مربوط به آموزش نيروي انساني شامل اساتيد و كاركنان را بر عهده دارد .

 آموزش ضمن خدمت چیست ؟          (What is In Service Education)

عبارتست است از:بهبود نظام‌دار و مداوم كاركنان از نظر دانش ، مهارت‌ها و رفتارهايي كه به رفاه آنان و سازمان كمك مي‌كند. ( جان اف مي – به نقل از ابطحي 1375)یا بعبارتی نوعي كوشش نظام‌دار است كه هدف اصلي آن هماهنگ كردن علائق و نيازهاي آتي افراد با نيازها و اهداف سازمان در قالب كارهايي كه از افراد انتظار مي‌باشد. ( پي‌ير و گاتر – به نقل از هس 1989فرآیند اكتساب نظام‌دار مهارت‌ها ، قوانين و نگرش‌هايي است كه منجر به بهبود عملكرد افراد در محيط كار مي‌شود. ( گولدستين 1993)

نتيجه اينكه آموزش ضمن خدمت آموزشي است كه :

نظامدار است.مداومت دارد.هدف آن آماده‌سازي افراد براي اجراي بهتر وظايف شغلي است.به منافع فرد و سازمان تواماً مي انديشد.عمدتاً در سه محور توسعة دانش ، نگرش و مهارت ارائه مي‌شود.

شركت IBM در سال 1985 از 6 ميليارد دلار سود 2ميليارد دلار را صرف آموزش كاركنان كرده است . در سوئد 2تا 3 درصد تولید ویژه ملی برای آموزش کارکنان هزینه می شود.

طبق بررسی های بعمل آمده كاركنان تنها با 20 تا 30 درصد توانايي‌هاي خود كار مي‌كنند اما اگر كاركنان آموزش ببينند و بطور شايسته برانگيخته شوند می توانند80 تا 90 درصد توانائیهای خود را به کار بگیرند.( ويليام جيمز – دانشگاه هاروارد)

پژوهش نشان داده است:

نیروی انسانی را برای رسیدن به اهداف و مأموریت‌های سازمان تقویت می‌نماید. در افزایش مهارت‌های شغلی نیروی انسانی اعم از مدیران و کارکنان مؤثر است. حیطه دانش و معلومات مربوط به وظیفه کارکنان را گسترش می‌بخشد و بر مهارت‌های شغلی آنان می‌افزاید. یکی از مناسبترین تمهیدات لازم برای هماهنگی نیروی انسانی در سازمان است. نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع را بهبود بخشیده بر دامنه برخوردهای مناسب کارکنان می‌افزاید. چنانچه متناسب با نیاز سازمان و منابع انسانی آن طراحی شود و به درستی اجرا گردد اثربخشی سازمان را تقویت خواهد نمود.وموجب افزایش کارآیی کارکنان می‌گردد . سوال :

به نظر شما تفاوت بین کشورهای    پیشرفته  و کمتر توسعه یافته  در چیست؟ اخلاق به عنوان اصل پایه،- وحدت و هم فکری،- مسئولیت پذیری، احترام به قانون و مقررات،- عشق به کار- تحمل سختی ها به منظور سرمایه گذاری روی آینده،- میل به ارائه کارهای برتر و فوق العاده،- نظم پذیری اما درکشورهای کمترتوسعه یافته  عده اندکی از مردم ، ازاین اصول پیروی می کنند. بیائید اندکی بیشتر و بهتر بیاندیشیم و برای پیشرفت ایران عزیزمان همتی کنیم.

منظور بسیار کار کردن نیست . درست کار کردن است.
زمان گرانبهاترین سرمایه انسانی است . قدر فرصت ها را باید بدانیم .
علاوه بر انگیزش ، نگرش درستی به کار داشته باشیم.
به یاری فکر ، نکات کور کار را روشن و آشکار کنیم.
زندگی سراسر توام با آموزش داشته باشیم.
باید قبول کنیم که اول من باید شروع کنم .
ازآموزش به عنوان موثرترین ابزار تغییر بایستی استفاده کرد.
هر چقدر یادگیری بیشتر باشد، مقاومت در برابر تغییر نیزکاهش می یابد.
آموزش صحیح موجب رضایتمندی شغلی ، رضایت ارباب رجوع ، کاهش هزینه ها، استفاده بهتر از امکانات و تجهیزات ، ارتقاء کیفی امور محوله و غیره را بدنبال خواهد داشت.

 تغییر و تحول امروزه ثابت ماندن ، تغییر نکردن و بهبود نیافتن مساوی مرگ است . همه خواهان تغییر و تحولند ولی نه در خود بلکه در دیگران.قران کریم فرموده : خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان بخواهند. تغییر و تحول قانون ثابت ولا یتغیر جهان هستی است . همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است . آنچه که تغییر ناپذیر است خود تغییر است . یکی از مهمترین عناصر ایجاد تغییر در سازمانها، آموزش نیروی انسانی است.

آموزش ضمن خدمت در دانشگاه آزاد اسلامي به طور جدي از سال 1380 شكل گرفت وطبق بررسیهای بعمل آمده نتایج مثبت و ثمر بخشی را بدنبال داشته است.

 

تعداد بازديد : 4188
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.