امروز
گروه خبري : اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1398/06/19 - 14:13
كد :10466

اطلاعیه انتخاب واحد نيمسال اول ٩٨

كليه دانشجویان موظفند بعد از واريز شهريه نسبت به انتخاب واحد خود تا تاريخ مقرر اقدام نمايند در غير اينصورت هرگونه مسوليتي  در اين رابطه بعهده دانشجو خواهد بود

قابل توجه كليه دانشجويان محترم :

با توجه به اطلاع رساني تقويم دانشگاهي نيمسال اول ٩٨ از ،اول مرداد ماه و با توجه به اينكهً تعداي از دانشجويان هنوز انتخاب احد ننموده اند لذا كليه عزيزان موظفند بعد از واريز شهريه نسبت به انتخاب واحد خود تا تاريخ مقرر اقدام نمايند در غير اينصورت هرگونه مسوليتي  در اين رابطه بعهده دانشجو خواهد بود