امروز
گروه خبري : اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1398/10/13 - 22:49
كد :10467

پیام رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

من به نمایندگی از هزاران همکار و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان پیمان می بندم که درخت باورهایش را تا آخرین نفس پاس داریم.

بسم الله الرحمن الرحیم
 
سالها بود که حاج قاسم  روز و شب در کوه، بیابان، میدان رزم، شهر و روستا به دنبال گمشده خود بود و سرانجام به معشوق رسید. او زنده است و نزد پرورگارش روزی می خورد. البته قطرات خونش و ذرات وجودش را به سرزمینمان پاشید تا درخت باورهایمان ریشه دار تر شود و خاک سرزمینمان برای تربیت هزاران حاج قاسم دیگر بارور. من به نمایندگی از هزاران همکار و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان پیمان می بندم که درخت باورهایش را تا آخرین نفس پاس داریم.

دکتر پیام نجفی
رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان