امروز
گروه خبري : اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1398/12/15 - 00:21
كد :10472

برگزاری کلاس های دروس معارف بصورت مجازی

به منظور جبران جلسات درسی لغو شده در تعطیلات جاری ، امکان دسترسی دانشجویان به کلاسهای مجازی دروس معارف فراهم گردید.