امروز
گروه خبري : اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1398/12/23 - 08:15
كد :10473

برنامه کلاس مجازی مقطع دکتری روانشناسی

کلاس مجازی دکتری روانشناسی در روز جمعه

برنامه برگزاری کلاس‌های مجازی مقطع دکتری روانشناسی جمعه 98/12/22:
ساعت ۸ تا ۱۰ درس روانشناسی بالینی: خانم دکترفروزنده
ساعت ۱۰ تا ۱۲ درس روانشناسی یادگیری: خانم دکترخالقی  
ساعت ۱۵ تا ۱۷ درس تفکر و زبان: خانم دکترطباطبائی