امروز
گروه خبري : اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1399/03/26 - 17:58
كد :10480

اطلاعیه شماره دوستاد آزمون‌های مجازی - شماره تلفن های پشتیبانی

شماره تلفنهای پشتیبان ازمون های مجازی طی اطلاعیه شماره دو ستاد آزمون های مجازی اعلام شد.