نقشه سايت        EN   FA 
امروز


صورتجلسات بررسی پروپوزال نیمسال اول 95/94 رشته برقدانشجویانی که موضوع آنها مردود اعلام شده می بایست نسبت به تعیین موضوع دیگر و یا انجام اصلاحات اقدام و نسبت به ارسال فرم یک از طریق فاکس به شماره 03146266200 اقدام نمایند.
دانشجویانی که موضوع آنها مورد تایید قرار گرفته نسبت به تهیه پروپوزال با همان عنوان مورد موافقت  با تایید استاد راهنما و احیانا استاد مشاور اقدام نمایند
حتما قبل از حضور در جلسه دفاع از پروپوزال نسبت به هماهنگی اقدام نمایید لازم به ذکر است در هر جلسه  به علت کمبود وقت فقط 5 دانشجو میتوانند حضور داشته باشند.
جلسات روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 13 لغایت 16 در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار می گردد.1-     جلسه بعدی گروه در تاریخ 28/11/1394 راس ساعت 13 تشکیل می گردد.
2-   دانشجویانی که استاد راهنما خارج از اعضای هیات علمی واحد دارند ملزم به گرفتن استاد مشاور از اعضای هیات علمی واحد نایین می باشند.
3-     برنامه تشکیل جلسات تصویب موضوع  تا پایان سال 1394 به شرح ذیل است:

الف- چهارشنبه 05/12/1394
ب- چهارشنبه 12/12/1394
ج- چهار شنبه 19/12/1394

4-     برنامه تشکیل جلسات تصویب پروپوزال به شرح ذیل است:
الف- چهارشنبه هفته آخر اردیبهشت ماه
ب- چهارشنبه هفته آخر مهر ماه
ج- چهارشنبه هفته آخر آذر ماه
د-  سومین چهارشنبه اسفند ماه


1- جلسه مورخ 94/07/29

2- جلسه مورخ 94/08/06

3- جلسه مورخ 94/08/13


4- جلسه مورخ 94/08/20

5- جلسه مورخ 94/08/27

6 - جلسه مورخ 94/09/04

7- جلسه مورخ 94/09/18

8-  جلسه مورخ 94/09/25

9-  جلسه مورخ 94/10/02جلسه مورخ 94/07/29

ردیف نام خانوادگی-نام موضوع پروپوزال وضعیت
1 احمدی-مسعود عملکرد هماهنگ نیروگاه های بادی-تلمبه ای ذخیره بازار روز پیش و خدمات جانبی به منظور دستیابی به حداکثر سود مردود
2 اسکندری-مصطفی گسترش نیروگاه مجازی برای توزیع بار بهینه در سیستم قدرت، مردود
3 پیراسته-امیرپاشا طراحی و پیاده سازی دو محور ماژول pvمبتنی بر الگوریتم MP&Oدر مبدل CUKتوسط میکروکنترولر ولب ویو قبول
4 جودکی-روح اله تعیین محل و آرایش بهینه منابع تولیدپراکنده درسیستم های قدرت باساختار شعاعی بر اساس شاخص پایداری ولتاژ و کیفیت توان قبول
5 حاتم پور جزی- منصور بررسی نحوه ارتقاء راندمان نیروگاه گازی شرکت پتروشیمی خارک بااستفاده از تعیین اندازه بهینه سیستم های تولید همزمان مردود
6 رشیدی خانی -مهدی کنترل ولتاژ و فرکانس ژنراتور القایی قفسه سنجابی خود تحریک در سیستم های تبدیل انرژی بادی مردود
7 ریاحی مقدم-محمد حذف نویز سیگنال های الکتروکاردیوگراف با استفاده از تجزیه مد تجربی قبول
8 زندی-حمید تاثیر اتصال نیروگاه تولید پراکنده بر شبکه توزیع برق با استفاده از روش تابع چند هدفه با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی:مطالعه موردی نیروگاه CHPواقع در شهرک صنعتی شمس آباد مردود
9 طالبیان-ابوالفضل مدیریت ریسک نیروگاههای بادی با هماهنگی واحد های تلمبه-ذخیره ای در بازار برق، قبول
10 عبداللهی -سجاد استفاده از کنترل کننده عاطفی مقاوم در پایدارسازی سیستم قدرت مردود
11 عشقی-پژمان ارزیابی عملکرد اتصال موازی دو اینورتر منبع ولتاژ بر مبنای کنترل دروپ در ریز شبکه ها مردود
12 کبیر-محمدهاشم طراحی کنترل کننده حسی عاطفی بر اساس تابع انرژی لیاپانوف برای UPFCبه منظور بهبود پایداری گذرا مردود
13 گنجی –احسان بهبود عملکرد توربین بادی مغناطیس دائم سرعت متغیر بااستفاده از کنترلر رزنانسی و PI قبول
14 معینی –محمد رضا جایابی و تعیین همزمان اندازه بهینه منابع تولید پراکنده و خازن در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی قبول
15 ملک اهرمی- امین بهبود بازیابی سیستم توزیع با استفاده از سیستم های ذخیره سازی و حذف تطبیقی بار، مردود
16 یزدی-مهدی ارایه یک مبدلDC-ACفوروارد فلای بک تک سوئیچه نرم با مدولاسیون پهنای پالس قبول

 بازگشت به ابتدای صفحهجلسه مورخ 94/08/06

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 جودکی-روح اله 1-      متن جنبه های نو آوری اصلاح شود-مدل قابل بهینه سازی نیست
2-      پارامترهای موثر مورد نظر در مدل سازی بیانشود
3-      نوع مدل و نوع الگوریتم های مورد نظر ذکر گردد
موافقت مشروط
2 ریاحی مقدم-محمد -بطوردقیق روش اصلی باروشهای دیگرمقایسه شود.(درپروپوزال گفته شودکه روش موردنظرباچه روشهایی مقایسه میگردد)
-نوع فیلترهای مورد نظر در انجام کار ذکر گردد
-اصلاح جنبه های نو آوری
-ذکرروش ویولت وذکر این نکته که نتایج کارازروش ویولت هم بدست خواهدآمدوباروش موردنظرمقایسه میگردد.
موافقت مشروط
3 طالبیان-ابوالفضل -جنبه های نو آوری اصلاح گردد. توابع هدف(3 هدف)ذکر گردد و ذکر گردد که بهینه سازی 3 هدفه انجام می گردد
-قیود(توابع محدودیت) در متن ذکر گردد.
-شبیه سازی با چه نرم افزاری به دقیقا نرم افزارهای مورد نظر ذکر شود
-با چه ابزاری مدیریتی؟ابزارهای مدیریتی مورد نظر ذکر گردد.
-الگوریتم های مورد نظر تا حدودی ذکر گردد.
موافقت مشروط
4 گنجی-احسان -عنوان پروپوزال تغییر یابد.(در صورتی که طراحی ماشین است ذکر گردد)
-متن پروپوزال بر اساس عنوان پروپوزال به روز رسانی و ارتقاء یابد.
مردود
5 معینی-محمدرضا -نوع تکاملی و نوع بهینه سازی به صورت دقیق در پایان نامه ذکر شود
-منابع کم و قدیمی است از منابع به روز 2014و2015 هم استفاده شود
-اهداف تحقیق اصلاح شود.توابع هدف(3 هدف)بطورواضح بیان گرددوبیان گرددکه عملیات بهینه سازی3هدفه میباشد.
موافقت مشروط
6 یزدی-مهدی -عنوان پروپوزال اصلاح گردد-طراحی و ساخت ذکر گردد
-متن پروپوزال بر اساس عنوان پروپوزال به روز رسانی و ارتقاء یابد
مردود


  بازگشت به ابتدای صفحهجلسه مورخ 94/08/13

ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 احسان گنجی

طراحی ماشین سنکرون مغناطیس دائم و بهبود کنترل آن با رویکرد افزایش راندمان  ماشین

مردود
اشکالات مطروحه

1-      هدف طراحی ماشین توضیح داده شود

2-       کنترل کننده و طراحی ماشین همخوانی ندارد.

3-      اهداف و موضوع مشخص نیست
4-      طراحی ماشین انجام نمی شود
5-      کنترلر طراحی باید شود قابل انجام در matlabنیست
6-      مباحث مطرح شده با هم متناقض است درجایی صحبت از افزایش راندمان PMSMاست در جایی دیگر از توربین های بادی و مباحث غیر مرتبط آورده شده است.

2 مصطفی اسکندری

افزایش بهره وری اقتصادی شبکه قدرت در حضور نیروگاه مجازی

قبول
3 مصطفی اسکندری

توسعه نیروگاه مجازی به منظور افزایش بهروری اقتصادی شبکه قدرت

مردود
4 وحید چاجایی

ارایه یک استراتژی بهینه واحدهای تولیدی در بازار رقابتی با در نظر گرفتن قابلیت اعتمادواحدهابا هدف افزایش سوددهی

قبول
5 ذبیح اله سلطانی دهنوی

بررسی و تشخیص پدیده ی جزیره ایی شدن منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع

مردود
6 ذبیح اله سلطانی دهنوی

بهبود بهره وری سیستم های تولید با هدف کاهش آلایند های زیست محیطی

قبول
7 منصور حاتم پور جزی بررسی نحوه ارتقاء راندمان نیروگاه گازی شرکت پتروشیمی خارک بااستفاده از تعیین اندازه بهینه سیستم های تولید همزمان مردود
8 مسعود احمدی

 عملکرد هماهنگ نیروگاه های بادی, تلمبه ای-ذخیره ای به منظور دستیابی به قابلیت اطمینان بیشتر و حداکثر سود

قبول
9 هادی اعرابی چم عالی

طراحی کنترل کننده هوشمند براساس تابع انرژی لیاپانوف  upfcبه منظور بهبود پایداری گذرا

قبول
10 علی همتی

برنامه ریزی بهینه تولیدواحدهادریک شبکه هوشمند شامل منابع انرژی تجدید پذیر با تولید تصادفی

قبول
11 حبیبه عسکری نژاد

تنظیم بهینه کنترل کننده(PID)مرتبه جزیی در سیستم کنترل اقلیم گلخانه بااستفاده از روش (NSGAII)

قبول


 بازگشت به ابتدای صفحه

 جلسه مورخ 94/08/20ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 امین ملک اهرمی

بررسی گشتاور الکترومغناطیسی خروجی موتورهای القایی در حالت مختلف کوپلینگ در برابر عامل عدم تعادل ولتاژ مختلط(cvuf)در بار

مردود
اشکالات مطروحه 1-عنوان مفهوم نیست                                            2-عنوان صریح و روشن بیان شود
3-ذکر کلمه بررسی در ابتدای عنوان شایسته کارشناسی ارشد نیست
2 مهدی یزدی

طراحی و ساخت یک مبدل فوروارد-فلای بک سوئیچینگ نرم با استرس جریان پایین

قبول
3 مجتبی یزدانی

طراحی سیستم کنترل پشتیبان برای میکرو گرید به هنگام خطا

قبول
4 پژمان عشقی

عملکرد اتصال موازی دو اینورتر منبع ولتاژ بر مبنای کنترل فرکانس و ولتاژ در ریز شبکه ها

قبول
اشکالات مطروحه

موافقت میشود مشروط در صورت اصلاح عنوان به(( طراحی اتصال موازی دو اینورتر منبع ولتاژ بر مبنای کنترل فرکانس و ولتاژ در ریز شبکه ها)) مورد موافقت می باشد

قبول مشروط
5 پیراسته-امیرپاشا طراحی و پیاده سازی دو محور ماژول pvمبتنی بر الگوریتم MP&Oدر مبدل CUKتوسط میکروکنترولر ولب ویو موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال) 1-مبحث حفاظت از سلولهای خورشیدی در مقابل اضافه توان تابشی خورشید دیده شود.
2-بحث Trachingبر اساس موقعیت جغرافیایی خورشید در کار دیده شود.
3-حجم کار مورد نظر برای پیاده سازی پروژه تعیین گردد یعنی مثلا سایز توان Panelمورد نظر تعیین شود برای چند وات؟ پیاده سازی و ساخت نمونه Prototype در چه اندازه و مقیاسی صورت پذیرد
6 روح اله جودکی

تعیین محل و آرایش بهینه منابع تولیدپراکنده درسیستم های قدرت باساختار شعاعی بر اساس شاخص پایداری ولتاژ و کیفیت توان

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

جنبه های نو آوری باید اصلاح گردد. مدل قابل بهینه سازی نیست

7 مصطفی اسکندری

افزایش بهره وری اقتصادی شبکه قدرت در حضور نیروگاه مجازی

موافقت مشروط
اشکالات مطروحه(پروپوزال)

1-عدم دفاع مناسب از پروپزال                                              2-عدم توضیح مناسب در چگونگی افزایش بهره وری اقتصادی

3-عدم وضوح شاخص های افزایش بهره وری اقتصادی
4-افزایش بهره وری به چه روشی؟با چه نرم افزاری؟مقایسه با چه مبنایی؟چه مدل و سیستم مدلی؟روابط ریاضی سیستم مدل را بیان کنید؟
5-روشهای افزایش بهره وری بیان گردد
6-دانشجو نیاز دارد در مورد موضوع مطالعه کند                7- عنوان virtualو تعاریف مربوطه نحوه کنترل و توابع هدف شرح داده شود

8 ابوالفضل طالبیان

مدیریت ریسک نیروگاههای بادی با هماهنگی واحد های تلمبه-ذخیره ای در بازار برق،

قبول
 

 بازگشت به ابتدای صفحه
 5- جلسه مورخ 94/08/27

 
ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 احسان گنجی

بهبود عملکردی از توربین بادی مغناطیس دائم سرعت متغیر با استفاده از کنترلرهای رزونانسی,PIو سرعت

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع  عنوان به صورت"تثبیت ولتاژ خروجی توربین بادی مولد جریان متناوب تحریک مستقل با رویکرد بهینه سازی چند هدفه                          "اصلاح گردد
                                              
چند هدفه:حداقل دو شاخص: Pitch control  و AVR control
استراتژی سیستم کنترل+ نوع کنترلر در اختیار دانشجو
2 سجاد عبدالهی دهکردی

تنظیم بهینه پارامترهای الگوریتم ژنتیک در تعیین ضرایب بهینه کنترلر های PIDبا رویکرد توجه به کاربردهای قدرت

قبول مشروط
3 محمدرضا امینی پور

طراحی و ساخت تصفیه کننده خورشیدی آب با رویکرد بازیافت پسابهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

قبول
4 محمدرضا نقش نقشینه

طراحی وساخت آب شیرین کن خورشیدی با رویکرد استحصال آب سازگار با کشت پسته بدون ایجاد آسیب زیست محیطی ناشی از فرایند نمک زدایی

قبول
5 امید پیریایی

طراحی نیروگاه 10 مگاواتی بادی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین با رویکرد بهینه سازی چند منظوره

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع عنوان به" طراحی نیروگاه 10 مگاواتی بادی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین با رویکرد بهینه سازی چند هدفه"تغییر پیدا کرد
6 یوسف فرجی

کنترل مبدل سوئیچینگac-dcبوست به منظور اصلاح ضریب توان با استفاده از کنترل کننده فازیPI-

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع عنوان به" کنترل مبدل سوئیچینگac-dcبوست به منظور اصلاح ضریب توان با استفاده از کنترل کننده فازی با ساختارPI-"تغییر پیدا کرد
7 حسن دهقانی پور

طراحی نیروگاه 10 مگاوات سلول خورشیدی در محل دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین با رویکرد بهینه سازی چند منظوره

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع عنوان به"طراحی نیروگاه 1مگاواتی سلول خورشیدی در محل دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین با رویکرد بهینه سازی چند هدفه "تغییر پیدا کرد
8 مهدی رشیدی خانی ابادی

کنترل مولفه های ولتاژ و فرکانس ژنراتورهای القایی قفس سنجابی خود تحریک در سیستم های تبدیل انرژی بادی

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع چگونگی کنترل و جزئیات آن در صورت امکان به صورت مختصر در عنوان آورده شود در غیر اینصورت به طور کامل و مبسوط در متن پروپوزال توضیح داده شود
9 مهدی رشیدی خانی ابادی

امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در استان اصفهان با استفاده از نرم افزار هومر

مخالفت
پیشنهادات و الزامات برای موضوع به کارگیری عبارات و عناوین مانند ببرسی –ارزیابی و امکان سنجی و امثالهم مورد تایید نمی باشد و جنبه نوآوری آن بسیار ضعیف است
10 مسعود مزیدی شرف آبادی

جایابی و مقدار یابی بهینه ایستگاه شارژ خودروهای برقی در شبکه هوشمند با الگوریتم NSGAII

قبول
11 مهدی یزدی

طراحی و ساخت یک مبدل فوروارد-فلای بک سوئیچینگ نرم با استرس جریان پایین و بهبود EMI

قبول
12 روح اله جودکی

تعیین محل و آرایش بهینه منابع تولیدپراکنده درسیستم های قدرت باساختار شعاعی بر اساس شاخص پایداری ولتاژ و کیفیت توان

قبول
13 علی همتی

برنامه ریزی بهینه تولیدواحدهادریک شبکه هوشمند شامل منابع انرژی تجدید پذیر با تولید تصادفی

قبول
14 پیراسته-امیرپاشا طراحی و پیاده سازی دو محور ماژول pvمبتنی بر الگوریتم MP&Oدر مبدل CUKتوسط میکروکنترولر ولب ویو قبول
15  محمد ریاحی مقدم حذف نویز سیگنال های الکتروکاردیوگراف با استفاده از تجزیه مد تجربی قبول
 
 
  بازگشت به ابتدای صفحه
 6 - جلسه مورخ 94/09/04

 
ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 غلامعباس فرشادنیا

حل مساله پخش بار اقتصادی در سیستم های قدرت آبی-حرارتی با درنظر گرفتن قیود شبکه و اثر شیر بخار بااستفاده از الگوریتم های هوشمند

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع نوع الگوریتم در پروپوزال به خوبی مشخص و بیان شود
2 حسین اخیری اردکانی

تعیین بهینه مکان و ظرفیت منابع هیبریدی در شبکه های توزیع قدرت با بکارگیری بهینه سازی چند هدفه و الگوریتم ازدحام کرم شب تاب

قبول
3 مصطفی شعبانی نایینی

هوشمندسازی اسپیلیتر با رویکرد کاهش هزینه تبرید محیط براساس مدل قیمت گذاری FRPبرق در شبکه قدرت

قبول
4 روزبه محمدی

بررسی و مقایسه روش های تکنولوژیکی شارژ سریع (Quick Charging)و شارژ بدون سیم(Wireless Charging)باطری های ماشین های الکتریکی

مخالفت
5 امین ملک اهرمی

تحلیل اثر عامل عدم تعادل مختلط(CVUF)بر منحنی گشتاور الکترومغناطیسی خروجی موتورهای القایی سه فاز در حالات مختلف کوپلینگ

مخالفت
پیشنهادات و الزامات برای موضوع موضوع غیر قابل فهم و گنگ است-موضع به طور مناسب اصلاح گردد
6 ذبیح اله سلطانی دهنوی

بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه ی توزیع با استفاده از تکنولوژی تولید پراکنده

مخالفت
پیشنهادات و الزامات برای موضوع با توجه به تایید موضوع در جلسه سوم مورخ  13/08/1394 با موضوع بهبود بهره وری سیستم های تولید با هدف کاهش آلایند های زیست محیطی در صورت انصراف می بایست به صورت کتبی اعلام تا موضوع جدید بررسی گردد
7 مهدی یزدی

طراحی و ساخت یک مبدل فوروارد-فلای بک سوئیچینگ نرم با استرس جریان پایین و بهبود راندمان

قبول
8 پژمان عشقی

عملکرد اتصال موازی دو اینورتر منبع ولتاژ بر مبنای کنترل فرکانس و ولتاژ در ریز شبکه ها

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال 1-به شرط اصلاح عنوان به "طراحی اتصال موازی دو اینورتر منبع ولتاژ بر اساس استراتژی دروپ کنترل در ریز شبکه ها"ودفاع مجدد از پرپوزال
2--نسبت به تکمیل فرم شماره یک با عنوان تایید شده و ارسال به حوزه پژوهشی اقدام گردد.
3-فرم پروپوزال (فرم شماره 2) با امضاء اصلی استادراهنما(نه کپی و اسکن) تهیه و به حوزه پژوهشی ارسال گردد.
4-تاییدیه ایران داک اخذ و ارسال گردد
9 مهدی یزدی

طراحی و ساخت یک مبدل فوروارد-فلای بک سوئیچینگ نرم با استرس جریان پایین و بهبود راندمان

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال 1--نسبت به تکمیل فرم شماره یک با عنوان تایید شده و ارسال به حوزه پژوهشی اقدام گردد.
2-فرم پروپوزال (فرم شماره 2) با امضاء اصلی استادراهنما(نه کپی و اسکن) تهیه و به حوزه پژوهشی ارسال گردد.
3-تاییدیه ایران داک اخذ و ارسال گردد
10 یوسف فرجی

کنترل مبدل سوئیچینگ ac-dcبوست به منظور اصلاح ضریب توان با استفاده از کنترل کننده فازیPI-

مخالفت
11 احسان گنجی

تثبیت ولتاژ خروجی توربین بادی مولد جریان متناوب تحریک مستقل با رویکرد بهینه سازی چند هدفه

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال 1--نسبت به تکمیل فرم شماره یک با عنوان تایید شده و ارسال به حوزه پژوهشی اقدام گردد.
2-فرم پروپوزال (فرم شماره 2) با امضاء اصلی استادراهنما(نه کپی و اسکن) تهیه و به حوزه پژوهشی ارسال گردد.
3-تاییدیه ایران داک اخذ و ارسال گردد
 
 
بازگشت به ابتدای صفحه
 جلسه مورخ 94/09/18ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 محمد مطوری

ارایه چارچوب چند هدفه به منظور برنامه ریزی بلند مدت توسعه انتقال

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع عنوان به صورت: "ارایه یک مدل نوین چند هدفه به منظور برنامه ریزی بلند مدت توسعه انتقال در شبکه قدرت " اصلاح گردد
حداقل سه هدف به صورت صریح در داخل پروپوزال بیان گردد
2 آذین تالانک

یک روش جدید هرس کردن فضای جواب جهت تعیین جا و مقدار بهینه نیروگاه پراکنده در شبکه هوشمند

موافقت
3 مهدی رشیدی خانی آبادی

طراحی کنترل کننده هوشمندبه منظورکنترل مولفه های ولتاژ و فرکانس ژنراتورهای القایی سنجابی خود تحریک در سیستم های تبدیل انرژی بادی

مخالفت گردید
پیشنهادات و الزامات برای موضوع

موارد ابهام:

ماشین القایی قفس سنجابی چگونه خود تحریک است؟
ساختار کنترل کننده هوشمند چگونه ساختاری است؟

4 ابوالفضل سلطانی محمدی

بررسی عملکرد کنترل برای یک ژنراتور القایی قفسه سنجابی فرکانس ثابت به کمک ماشین با استاتور دو سیم پیچه

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع عنوان به صورت: "بهبود عملکرد کنترل برای یک ژنراتور القایی قفسه سنجابی فرکانس ثابت به کمک ماشین با استاتور دو سیم پیچه" اصلاح گردد
5 حسین اخیری اردکانی

تعیین بهینه مکان و ظرفیت منابع هیبریدی در شبکه های توزیع قدرت با بکارگیری بهینه سازی چند هدفه و الگوریتم ازدحام کرم شب تاب

قبلا تایید شده است
پیشنهادات و الزامات برای موضوع در جلسه شماره 6 مورخ 04/09/1394 مورد بررسی قرار گرفته است
6 امین ملک اهرمی

ردیابی ماکزیمم توان برای ژنراتورهای خورشیدی با استفاده از کنترل یکپارچه در ریز شبکه ها

مخالفت
7 امین ملک اهرمی

تشخیص خطای ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی با استفاده از شبکه عصبی

موافقت
8 مصطفی اسکندی

افزایش بهره وری اقتصادی شبکه قدرت در حضور نیروگاه مجازی

بررسی مجدد
پیشنهادات و الزامات برایپروپوزال موارد مطرح شده میبایست در متن پروپوزال اعمال گردد مخصوصا موارد 3و4و5و7
9 محمدرضا معینی

جایابی و تعیین همزمان اندازه بهینه منابع تولید پراکنده و خازن در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی

قبول مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال عنوان انگلیسی اصلاح  گردد
 
 
 
بازگشت به ابتدای صفحه جلسه مورخ 1394/09/25

 
ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 علیرضا جزایری

طراحی موتور جریان مستقیم با دو ارمیچر جهت سازه های دریایی

موافقت
2 علیرضا عشقی

طراحی اتصال موازی دو اینورتر منبع ولتاژ بر اساس استراتژی دروپ کنترل در ریز شبکه ها

موافقت
3 داود ستاری نایینی

بهینه سازی مسیر های شبکه های هوشمند قدرت بر مبنای کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم های شبکه های عصبی

موافقت
4 ذبیح اله سلطانی دهنوی

ارزیابی و تشخیص پدیده جزیره ای شدن منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای عنوان

عنوان پیشنهادی" ارائه یک روش نوین در ارزیابی و تشخیص پدیده جزیره ای شدن منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع" تغییر یابد

5 علیرضا پرهیزکار

ارایه روش کنترلی هیسترزیس به منظور یکسان سازی جریان خروجی اینورترهای سه فاز IPOP

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای عنوان

عنوان به صورت" ارایه یک روش نوین کنترل به منظور یکسان سازی جریان خروجی اینورترهای سه فاز IPOP" تغییر یابد

6 روزبه محمدی

ارزیابی رفتارترانسفورماتوراندازه گیری جریان در مشخصه غیرخطی مغناطیسی تحت بارهای هارمونیکی

مخالفت
7 احسان مستقیمی نایینی

الگویتم جدید حفاظت دیستانس دیجیتال بر مبنای PMU  در حضور سیستم های جبرانساز سری

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای عنوان

عنوان به صورت"ارایه یک الگوریتم جدید حفاظت دیستانس دیجیتال بر مبنای PMUدر حضور سیستم های جبرانساز سری " تغییر یابد

8 سید محسن کرمی

شناسایی مدلسازی و کنترل پیش بین چند گانه جهت فرایند غیر خطی CSTR

موافقت
9 وحید چاجایی

ارایه یک استراتژی بهینه واحدهای تولیدی در بازار رقابتی با در نظر گرفتن قابلیت اعتمادواحدهابا هدف افزایش سوددهی

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال عنوان به صورت "ارایه یک مدل نوین در بازار صنعت برق جهت افزایش همزمان قابلیت اعتماد و سود دهی واحدهای تولیدی” تغییر یابد
10 مصطفی اسکندری

افزایشبهره وری اقتصادی شبکه قدرت در حضور نیروگاه مجازی

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال آقای دکتر جمال غلامی آهنگران به عنوان استاد مشاور مشخص شدند
11 پژمان عشقی

طراحی اتصال موازی دو اینورتر منبع ولتاژ بر اساس استراتژی در ریز شبکه ها

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال آقای دکتر پویا درخشان برجویی به عنوان استاد مشاور مشخص شدند
12 علیرضا جزایری

طراحی موتور جریان مستقیم با دو ارمیچر جهت سازه های دریایی

موافقت
13 یوسف فرجی

کنترل مبدل سوئیچینگ ac-dcبوست به منظور اصلاح ضریب توان با استفاده از کنترل کننده فازیPI-

مخالفت
14 غلامعیاس فرشادنیا موافقت
 
 
بازگشت به ابتدای صفحه


 

 جلسه مورخ 1394/10/02


ردیف نام خانوادگی-نام موارد  اصلاحی وضعیت
1 حمید زندی

بررسی وبهبودقابلیت اطمینان شبکه توزیع درحضور منابع تولیدپراکنده به کمک هماهنگ سازی عملکردرله های حفاظتی شبکه

موافقت
2 حمید زندی

بررسی عملکرد  و بازیابی سیستم های حفاظتی شبکه توزیع شعاعی در حضور منابع تولید پراکنده

مخالفت
3 علی سلطانی تهرانی

تعیین استراتژی بهینه در مقابل حملات مخدوش کننده بار در شبکه های Smart Grids

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای عنوان

عنوان به صورت" تعیین استراتژی بهینه در مقابل حملات مخدوش کننده بار در شبکه های هوشمند" اصلاح گردد

4 ساره کاظمی آرانی

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در حضور بار هارمونیک در شبکه با استفاده از الگوریتم هوشمند تکاملی

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای عنوان

عنوان به صورت"جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در حضور بار هارمونیک در شبکه با استفاده از الگوریتم تکاملی" اصلاح گردد

5 محمد هاشم کبیر

طراح یکنترل کننده حسی عاطفی بر اساس تابع انرژی لیاپانوف برای UPFCبه منظور بهبود پایداری گذرا

موافقت
6 روزبه محمدی

جایابی و مقدار یابی بهینه STATCOMدر سیستم قدرت با رویکرد بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم  NSGAII

موافقت
7 مجتبی جانقربان

بکارگیری مولد تولید پراکنده CHPدر گلخانه صنعتی با رویکرد بهینه سازی چند هدفه تحت اتصال به شبکه قدرت

موافقت
8 غلامرضا قربانی

بهبود پروفایل ولتاژ و توان در شبکه قدرت با بکارگیری بار هوشند

موافقت
9 منصور حاتم پور

پخش بار اقتصادی در پتروشیمی خارگ با در نظر گرفتن محدودیتهای زیست محیطی و قابلیت اطمینان شبکه

مخالفت
10 منصور حاتم پور

جایابی بهینه مولدهای تولیدپراکنده با در نظر گرفتن محدودیت زیست محیطی و قابلیت اطمینان شبکه

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای عنوان

عنوان به صورت"جایابی و مقداریابی بهینه مولدهای تولیدپراکنده با رویکرد بهینه سازی چندهدفه در جزیره خارگ" اصلاح گردد

11 احسان مستقیمی

ارایه یک الگویتم جدید حفاظت دیستانس دیجیتال بر مبنای PMUدر حضور سیستم های جبران ساز سری

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال

استاد مشاور داخلی مشخص گردد

12 سید محسن کرمی

شناسایی مدلسازی و کنترل پیش بین چند گانه جهت فرایند غیر خطی CSTR

مخالفت
13 مجتبی یزدانی

طراحی سیستم کنترل پشتیبان برای میکرو گرید به هنگام خطا

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال

استاد مشاور داخلی مشخص گردد

14 یوسف فرجی

کنترل مبدل سوئیچینگ بوست به منظور اصلاح ضریب توان با استفاده از کنترل کننده فازی با ساختار PI

موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای پروپوزال
 
 
 بازگشت به ابتدای صفحه
 
 
 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.