نقشه سايت        EN   FA 
امروز

 

دانلود کلیه فرم ها ، راهنماها و دستورالعمل های مربوط به اخذ درس پایان نامه 


راهنماها و دستورالعمل ها


دستور العمل نحوه نگارش پایان نامه

مدارک لازم جهت اساتید راهنما و مشاور

مراحل اخذ، تدوین و دفاع از پایان نامه

مراحل دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

منشور اخلاقی پژوهشآدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی 
 فرم ها 

فرم شماره 01 - عناوين پيشنهادي موضوع پایان نامه

فرم شماره 02 -طرح تحقیق

فرم شماره 03 -صورتجلسه کمیته  تخصصی گروه

فرم شماره 04- تعهد نامه دانشجو براي زمان دفاع

فرم شماره 05- تعهد نامه استاد راهنما و مشاور

فرم شماره 06- تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد

فرم شماره 07- فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد

فرم شماره 08- فرم گزارش پپشرفت كار پايان نامه کارشناسي ارشد

فرم شماره 09- اعلام آماگي دفاع از پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد

فرم شماره 10- آمادگی دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

فرم شماره 11-اجازه دفاع اطلاعيه

فرم شماره 12- تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پایان نامه کارشناسي ارشد

فرم شماره 13 -فرم عدم ارائه مقاله

فرم شماره 14-  تعيين وضعيت ارائه مقاله 

فرم شماره 15-   تأ ئيد انجام اصلاحات پايان نامه

فرم شماره 16-  تأئيد تحويل نسخ پايان نامه

فرم شماره 17- تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

فرم شماره 18  -مجلات علمی

فرم شماره 19-همایش ها

پیوست 01


 


دانلود کلیه فرمها ، دستورالعمل ها و راهنماها در یک فایل 

آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.