نقشه سايت        EN   FA 
امروز

دانلود کلیه فرم ها ، راهنماها و دستورالعمل های مربوط به اخذ درس پایان نامه 


راهنماها و دستورالعمل ها

نکاتی درخصوص نگارش و چاپ پایان نامه، اساتید مشاور و راهنما و ...
دستور العمل نحوه نگارش پایان نامه
مدارک لازم جهت اساتید راهنما و مشاور
ساختار سی دی پایان نامه
چك ليست نگارش پايان نامه
منشور اخلاقی پژوهش
آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی 
رنگ جلد پایان نامه 

      فـــرم های مربوط به پایان نامه     

عناوين پيشنهادي موضوع پایان نامه
طرح تحقیق
صورتجلسه کمیته  تخصصی گروه
تعهد رزرو استاد راهنما
تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد
فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد
فرم گزارش پپشرفت كار پايان نامه کارشناسي ارشد
اعلام آماگي دفاع از پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد
تصویب نامه 
چاپ کتاب مستخرج از پایان نامه 
تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پایان نامه کارشناسي ارشد
فرم عدم ارائه مقاله
تعيين وضعيت ارائه مقاله
تمدید مهلت چاپ مقاله
تأئيد انجام اصلاحات پايان نامه
فرم شماره 16-  تأئيد تحويل نسخ پايان نامه
فرم شماره 17- تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
فرم شماره 18  -مجلات علمی
فرم شماره 19-همایش ها

 


دانلود کلیه فرمها ، دستورالعمل ها و راهنماها در یک فایل 


 

آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.