نقشه سايت        EN   FA 
امروز
 

وضعیت بررسی پروپوزال های گروه روانشناسیدانشجویانی که موضوع آنها مردود اعلام شده می بایست نسبت به تعیین موضوع دیگر و یا انجام اصلاحات اقدام و نسبت به ارسال فرم یک از طریق فاکس به شماره 03146266200 اقدام نمایند.
دانشجویانی که موضوع آنها مورد تایید قرار گرفته نسبت به تهیه پروپوزال با همان عنوان مورد موافقت  با تایید استاد راهنما و احیانا استاد مشاور اقدام نمایند


پروپوزال های نیمسال دوم 95/94

جلسه مورخ 95/08/21نیمسال دوم 95/94

ردیف نام خانوادگی-نام موضوع پروپوزال استاد راهنما وضعیت
1 شیوا نیکخواه بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی, رضایت از زندگی, خوش بینی و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه خوش اخلاق مخالفت
2 شیوا نیکخواه بررسی رایطه بین مهارت های اجتماعی, هوش هیجانی و مهارت های خود تنظیمی در کودکان پیش دبستانی-مطالعه موردی شهر اصفهان خوش اخلاق موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع موضوع به صورت" بررسی رایطه بین مهارت های اجتماعی, هوش هیجانی با مهارت های خود تنظیمی در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان " تغییر یافت
3 نرجس شهید کاویانی مقایسه سرمایه روانشناختی بهزیستی روان شناختی معنای زندگی و بخشش در زنان مجرد و متاهل شهر اصفهان جشوقانی مخالفت
4 نرجس شهید کاویانی مقایسه سرمایه روان شناختی بهزیستی روان شناختی معنای زندگی در زنان مجرد و متاهل شهر اصفهان جشوقانی مخالفت
5 فریده دهقانی چم پیری بررسی رابطه بین مهارتهای ذهن آگاهی هوش هیجانی سرمایه های روان شناختی و کیفیت زندگی دانشجویان رشته روانشناسی پیام نور واحد اصفهان خوش اخلاق موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع موضوع به صورت" بررسی رابطه بین مهارتهای ذهن آگاهی, هوش هیجانی سرمایه های, روان شناختی با کیفیت زندگی دانشجویان و موقعیت تحصیلی دانشجویان  رشته روانشناسی پیام نور واحد اصفهان" تغییر یافت
6 فریده دهقانی چم پیری بررسی رابطه بین سرمایه های روانشناختی رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در بین زوجین مرکز شهر اصفهان خوش اخلاق موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع موضوع به صورت" بررسی رابطه بین سرمایه های روانشناختی با رضایت جنسی و سازگاری زناشوئی در بین زوجین  شهر اصفهان " تغییر یافت
7 زهره مظاهری رابطه بهزیستی روانشناختی خود کارآمدی و عزت نفس با رضایت از زندگی در افراد سوء مصرف کننده مواد در حال درمان با نتادون در شهر اصفهان زارع موافقت
8 زهره مظاهری رابطه هوش اخلاقی سازگاری اجتماعی و تاب آوری با سبک های دلبستگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهراصفهان خوش اخلاق موافقت
پیشنهادات و الزامات برای موضوع موضوع به صورت" رابطه هوش اخلاقی با سازگاری اجتماعی , تاب آوری با سبک های مقابله ای در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهراصفهان " تغییر یافت
9 نفیسه خدادادی رابطه توانایی حل مساله بهزیستی ذهنی نگرش مذهبی با کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم شهر اصفهان    
10 نفیسه خدادادی رابطه حمایت اجتماعی بهزیستی ذهنی توانایی حل مساله با کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم شهر اصفهان خوش اخلاق موافقت
11 آمنه ذاکری رابطه نگرش مذهبی با شادکامی رضایت از زندگی استرس و افسردگی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه آزاد تهران    
12 آمنه ذاکری رابطه شادکامی با مولفه های هوش اخلاقی(صداقت مسولیت پذیری دلسوزی بخشش) در دانش آموزان دوره متوسطه با استرس بالا در شهر تهران خوش اخلاق موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع موضوع به صورت" رابطه هوش اخلاقی, نگرش مذهبی با شادکامی و رضایت از زندگی در دانشجویان  " تغییر یافت
13 فرزانه خیام نکویی تاثیر آموزش مهارت اجتماعی مبتنی بر معنویت بر افزایش نوعدوستی و همدلی کودکان مقطع ابتدایی خالقی پور موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع موضوع به صورت" تاثیر آموزش مهارت اجتماعی مبتنی بر معنویت بر نوعدوستی و همدلی کودکان مقطع ابتدایی  " تغییر یافت
14 فاطمه امیر باقری رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس در دانش اموزان دختر دبیرستان های غیر انتفاعی شهرستان اصفهان خوش اخلاق مخالفت
15 زینب شکرالهی تاثیر زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر صمیمیت زناشویی و سبک زندگی اسلامی زوجین دارای ارزش مذهبی متفاوت در شهر نجف آباد وهابی موافقت مشروط
پیشنهادات و الزامات برای موضوع موضوع به صورت" تاثیر زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر صمیمیت زناشویی و کیفیت زناشویی  زوجین شهر نجف آباد " تغییر یافت
16 فاطمه امیر باقری رابطه سبک های دلبستگی احساس گناه و ناگویی هیجانی با وسواس فکری در دانش آموزان دختر دبیرستان های غیر انتفاعی شهر اصفهان خوش اخلاق مخالفت
 

  بازگشت به ابتدای صفحه 

 جلسه مورخ 95/08/21

ردیف نام خانوادگی-نام موضوع پروپوزال استاد راهنما وضعیت
1 سعید اخوان صمیمی

اثر بخشی آموزش بهزیستی روانشناختی بر کیفیت زندگی, رضایت از زندگی, بهزیستی روانشناختی دانش اموزان ناحیه 2 اصفهان

خوش اخلاق موافقت
2 رضا رفیعی

تاثیر روش تدریس فعال بدیعه پردازی در درس انشاء بر خلاقیت, انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان خور و بیابانک

جلال وهابی موافقت
3 علی اصغر رنجکش

بررسی نقش میانجی باورهای مذهبی در امید به زندگی, خود کنترلی و بهزیستی بیماران مبتلا به دیابت شهر اصفهان

خوش اخلاق موافقت
4 علیرضا ورپایی

ربطه بین سبک دلبستگی و عزت نفس با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر با نقش تعدیل گری هوش هیجانی در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

جلال وهابی موافقت
5 رضا سلطانی محمدی

تاثیر آموزش معنویت بر تاب آوری ,عزت نفس و خوداتکایی زنان سرپرست خانوار مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) نایین

جلال وهابی موافقت
6 خدیجه متعبد

اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر حل مسئله بر ارتقاء هوش هیجانی وعزت نفس دانش آمزان دوره اول متوسطه شهرستان یزد

محمد زارع موافقت
7 محسن فلاحتی محمدی

بررسی رابطه امید به زندگی هوش هیجانی با سلامت روان در زندانیان شاغل وغیر شاغل زندان نایین

جلال وهابی موافقت
8 حمیدرضا محمودی

اثر بخشی آموزش روان درمانی مثبت نگر بر عزت نفس, بهزیستی ذهنی نوجوانان افسرده

خوش اخلاق موافقت
9 حدیثه رضایی

اثر بخشی بازیهای توجهی در بهبود مهارتهای عصب  روانشناختی و عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری در شهر اصفهان

محمد زارع موافقت
10 علیرضا ایزد بخش

بررسی و مقایسه تاثیر آموزش الگوی پیش سازمان دهنده بر رشد شناختی وعزت نفس در دانش آموزان دوره ابتدایی

جلال وهابی موافقت
11 نیلوفر خسروی

نقش میانجیگری دلبستگی به خدا در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در میان زنان تحت درمان IFV

محمد زارع موافقت
12 علی اکبر زارع شاهی

رابطه راهبردهای مقابله با استرس و گرایش مذهبی با تحمل ناکامی و تاب آوری در جانبازان جنگ تحمیل شهر میبد

خوش اخلاق موافقت
13 سجادامینی ولاشانی

تاثیر موسیقی درمانی بر عملکرد های شناختی بیماران اسکیزوفرنی حاد بستری در بیمارستان روانپزشکی مدرس اصفهان

الهام فروزنده موافقت
14 منصور خانی

بررسی رابطه سبک زندگی سلامت محور با بهزیستی رواننشاختی و سر زندگی مردان مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر اردستان

خوش اخلاق موافقت
15 مریم حیدری

مقایسه علائم روان شناختی و ویژگیهای شخصیتی در کاربرهای فضای مجازی و غیر کاربران فضای مجازی

علی تقوایی موافقت
16 بتول رحیمی بلان

بررسی ارتباط خوش بینی با بهزیستی روانشناختی و سبک های مقابله ای در کارکنان اداره بهزیستی شهر اصفهان

جلال وهابی موافقت
17 معصومه خورشیدی

مقایسه اختلالات روانی و رشد اجتماعی در کاربران فضای مجازی و غیر کاربران فضای مجازی

علی تقوایی موافقت
18 نجمه محسنی

بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری معنادار توسط معلم بر درک مفاهیم ریاضی  و ایجاد خود پنداره مثبت در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان نایین

جلال وهابی موافقت
19 لطیفه باقری کوپایی

بررسی اثر بخشی خود تنظیمی مبتنی بر مبانی توحیدی بر بهبود رضایت زناشویی,بخشش در زنان متاهل شهرستان نایین

خوش اخلاق موافقت
 

 
  بازگشت به ابتدای صفحه

آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.