امروز

رشته های تحصیلی موجود به تفکیک مقطع

مقطع کاردانی

نام رشته گرایش مقطع تحصیلی پذیرش دانشجو در سالهای
کاردانی فنی برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته 1367و 1369 و 1373 تا کنون
الکترونیک الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 1385 تا کنون
الکتروتکنیک برق صنعتی کاردانی پیوسته 1383 تا کنون
کامپیوتر نرم افزارکامپیوتر کاردانی پیوسته 1379 تا کنون
نقشه کشی معماری معماری کاردانی پیوسته 1383 تا کنون
مکانیک خودرو مکانیک خودرو کاردانی پیوسته 1383 تا کنون
علمي كاربردي حسابداري - کاردانی پیوسته 1383 تا کنون
مامائی - کاردانی ناپیوسته 1372 تا 1379
تأسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 1388
آمار - کاردانی ناپیوسته 1388
معماری - کاردانی ناپیوسته 1389
نقشه کشی  عمومی نقشه کشی صنعتی کاردانی پیوسته 1389
ساخت و تولید ماشين افزار کاردانی پیوسته 1389


مقطع کارشناسی

نام رشته گرایش مقطع تحصیلی پذیرش دانشجو در سالهای
روانشناسی عمومی کارشناسی پیوسته 1367 تا کنون
روانشناسی کودکان استثنایی کارشناسی پیوسته 1369 تا کنون
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی پیوسته 1370 تا کنون
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 1384 تا کنون
پرستاری - کارشناسی پیوسته 1372 تا 1383
مهندسی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته 1388
مهندسی تکنولوژِی الکترونیک - کارشناسی ناپیوسته 1387 تا کنون
مهندسی تکنولوژی قدرت - کارشناسی ناپیوسته 1388
مهندسی تکنولوژِی ساخت و تولید ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته 1388
مهندسی تکنولوژِی ساخت و تولید قالبسازی کارشناسی ناپیوسته 1390
مهندسی  تکنولوژِی مخابرات انتقال کارشناسی ناپیوسته 1388
مهندسي تكنولوژي معماري - کارشناسی ناپیوسته 1388
زيست شناسي سلولي و مولكولي- ميكروبيولوژي کارشناسی پیوسته 1389
مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته 1389
مهندسی تکنولوژی تأسیسات تأسیسات حرارتی برودتی کارشناسی ناپیوسته 1389
مهندسی تكنولوژي مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 1390
مهندسی تكنولوژي کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 1389
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر سخت افزار کارشناسی ناپیوسته 1389
مهندسی تکنولوژی طراحي و نقشه كشي صنعتي کارشناسی ناپیوسته 1390
مهندسی مکانیک - کارشناسی پیوسته 1391
مهندسی برق قدرت - کارشناسی پیوسته 1391
علمی کاربردی حسابداری - کارشناسی ناپیوسته 1391
مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته 1393


مقطع کارشناسی ارشد

نام رشته گرایش مقطع تحصیلی پذیرش دانشجو در سالهای
طراحی شهری - کارشناسی ارشد 1391
مهندسی برق قدرت - کارشناسی ارشد 1392
زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی ارشد 1392
روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد 1392
زیست شناسی فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد 1393
روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد 1394
مهندسی معماری - کارشناسی ارشد 1394
زبان و ادبیات فارسی - کارشناسی ارشد 1394
مهندسی برق برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد 1395
مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد 1395
مهندسی برق مخابرات سیستم کارشناسی ارشد 1395
مهندسی برق مخابرات نوری کارشناسی ارشد 1395
مهندسی برق مخابرات - میدان و موج کارشناسی ارشد 1395
مهندسی برق امن و رمز گذاری کارشناسی ارشد 1395
زیست فناوری بیوتکنولوژی گرایش میکروبی کارشناسی ارشد 1395
مهندسي برق سيستمهاي الکترونيک ديجيتال کارشناسی ارشد 1395
مهندسي برق شبکه های مخابراتی کارشناسی ارشد 1395
مهندسي برق سامانه های برقی حمل و نقل کارشناسی ارشد 1395
مهندسي برق مدارهاي مجتمع الکترونيک کارشناسی ارشد 1395
مهندسي برق افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک کارشناسی ارشد 1395
مهندسي برق سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 1395


مقطع دکترای تخصصی

نام رشته گرایش مقطع تحصیلی پذیرش دانشجو در سالهای
روانشناسی  عمومی دکتری تخصصی 1395
زیست شناسی میکروبیولوژی دکتری تخصصی 1395
طراحی شهری - دکتری تخصصی 1395
 

 

تعداد بازديد : 33681