امروز

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین به تفکیک مقطع
 

 کاردانی
 

نام رشته گرایش مقطع تحصیلی
کاردانی فنی برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته
الکترونیک الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته
الکتروتکنیک برق صنعتی کاردانی پیوسته
کامپیوتر نرم افزارکامپیوتر کاردانی پیوسته
نقشه کشی معماری معماری کاردانی پیوسته
مکانیک خودرو مکانیک خودرو کاردانی پیوسته
علمي كاربردي حسابداري - کاردانی پیوسته
مامائی - کاردانی ناپیوسته
تأسیسات تهویه مطبوع کاردانی پیوسته
آمار - کاردانی ناپیوسته
معماری - کاردانی ناپیوسته
نقشه کشی  عمومی نقشه کشی صنعتی کاردانی پیوسته
ساخت و تولید ماشين افزار کاردانی پیوسته


کارشناسی
 

نام رشته گرایش مقطع تحصیلی
روانشناسی عمومی کارشناسی پیوسته
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی پیوسته
مهندسی فناوری الکترونیک - کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی قدرت - کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژِی ساخت و تولید ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژِی ساخت و تولید قالبسازی کارشناسی ناپیوسته
مهندسي تكنولوژي معماري - کارشناسی ناپیوسته
زيست شناسي سلولي و مولكولي- ميكروبيولوژي کارشناسی پیوسته
مهندسی تکنولوژی تأسیسات تأسیسات حرارتی برودتی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تكنولوژي مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تكنولوژي کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر سخت افزار کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی طراحي و نقشه كشي صنعتي کارشناسی ناپیوسته
مهندسی مکانیک - کارشناسی پیوسته
مهندسی برق قدرت - کارشناسی پیوسته
علمی کاربردی حسابداری - کارشناسی ناپیوسته
مهندسی معماری - کارشناسی پیوسته


کارشناسی ارشد
 

نام رشته گرایش مقطع تحصیلی
طراحی شهری - کارشناسی ارشد
مهندسی برق قدرت - کارشناسی ارشد
زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد
زیست شناسی فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
مهندسی معماری - کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی - کارشناسی ارشد
مهندسی برق برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
مهندسی برق مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
زیست فناوری بیوتکنولوژی –گرایش میکروبی کارشناسی ارشد
مهندسي برق سيستمهاي الکترونيک ديجيتال کارشناسی ارشد
مهندسي برق شبکه های مخابراتی کارشناسی ارشد
مهندسي برق مدارهاي مجتمع الکترونيک کارشناسی ارشد
مهندسي برق سیستم های قدرت کارشناسی ارشد


دکتری تخصصی

نام رشته گرایش مقطع تحصیلی
روانشناسی  عمومی دکتری تخصصی
 

 

تعداد بازديد : 35354