نقشه سايت        EN   FA 
امروز
محور ها و موضوعات پیشنهادی برای انتخاب پایان نامه های کارشناسی ارشد طراحی شهری
دکتر مهناز اشرفی، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
--------------------------------------------------------------
 
طراحی محور ها و بافت هایی تاریخی با رویکردهای گردشگری ، توسعه پایدار، فرهنگ بومی و ...
طراحی شهری و حفاظت از بافت های تاریخی
طراحی و باز آفرینی شهری
مباحث مربوط به پیاده محور سازی
طراحی شهری و هنر
طراحی شهری خلاق
طراحی شهری بر اساس سبک های تاریخی
طراحی نماهای شهری ، شاخص ها و الگوها
طراحی شهری و ارتقا کیفیت های محیطی
توسعه پایدار و طراحی فضاهای عمومی شهری
طراحی بافت های روستایی ، بویژه روستاهای با ارزش تاریخی و فرهنگی
کودکان و طراحی شهری
قشرهای آسیب پذیر و طراحی شهری
 

محور ها و موضوعات پیشنهادی برای انتخاب پایان نامه های کارشناسی ارشد طراحی شهری
دکتر غلامرضا حقیقت نایینی، عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران
                                --------------------------------------------------------------
جهانی شدن و طراحی آینده شهرها
ضرورت ها و ملاحظات جدید در تدوین طرح های توسعه شهری در عصر جهانی شدن
جهانی شدن و تاثیر آن بر ابعاد کالبدی، اجتماعی و فرهنگی شهرها ( تاثیر بر محیط زیست، حمل و نقل، بافت های شهری، کاربری های شهری و ...)
شهرانسان محور و طراحی شهری
رویکرد تاب آوری (resilience) در  طراحی شهری
روش های مشارکت بخش عمومی و خصوصی در طراحی شهری
بررسی تاثیر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در کاهش فرسودگی بافت های شهری
طراحی شهری و بلایای طبیعی و غیر طبیعی، مدیریت بحران و بازسازی شهرها
فضاهای عمومی شهری و نقش آن در کاهش آسیب های ناشی از بلایای طبیعی و غیر طبیعی
هنر و طراحی شهری
طراحی و برنامه ریزی محلات و یا مناطق شهری با رویکرد پایداری شهری
شناسایی معیارهای طراحی شهری برای مناطق زلزله خیز
بررسی و تحلیل علل و عوامل تخریب بافت های کهن شهری ( مقایسه تطبیقی شهرها)
طراحی شهری و تاثیر آن بر ارتقاء گردشگری شهری
الزامات رعایت معیارهای طراحی شهری در عصر جهانی شدن
بررسی تاثیر بکارگیری هنرهای تجسمی در طراحی شهری به منظور ارتقاء کیفیت محیط شهری
رویکرد های جدید زیست محیطی در طراحی و برنامه ریزی محلات و یا مناطق شهری
روش ها و یا شاخص های کاهش مصرف انرژی در برنامه ریزی و طراحی شهرها 
طراحی شهری محورها و بافت های تاریخی شهرها
طراحی شهری و ابعاد اقتصادی و اجتماعی
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.