نقشه سايت        EN   FA 
امروز

طرح هاي تحقيقاتي خاتمه یافته

رديف مجري عنوان تاريخ خاتمه
1 منوچهر ستاري ناييني بررسي اثرات مورفين برعوامل تعيين كننده ميزان خطرابتلاء به بيماريهاي قلبي عروقي-بنیادی 14/05/81
2 محمد علي ضياء بررسي ميزان شروع كانديديازيس و تريكومونازيس در زنان باردار و تعيين فنوتيپ سوشهاي كانديدا آلبيكنس جدا شده از اين افراد با واژنيت عود كننده- بنیادی 30/6/84
3 غلامرضا منشئي تأثيرخلق منفي بررفتارياريرسانيﺩانشجويانﺩختردانشگاﻩآزاداسلاميﻭاحدنائين-بنیادی 28/03/82
4 جمال غلامي آهنگران طراحي مدار  مجتمع مبدل ديجيتال به آنالوگ در مدجريان بااستفاده از تكنولوژي CMOS-کاربردی 14/07/81
5 // طراحي تلويزيون رنگي آموزشي مدارگسترده- کاربردی 11/08/84
6 فرزاد هنرمند محاسبه خواص ساختاري و الكتروني بلور MgSe- بنیادی 18/01/84
7 منوچهر ستاري ناييني اثراﺕآگونيستهاوآنتاگونيستهاﻱگيرندﻩموسكاريني درپديده(وابسته به وضعيت) مورفين درموﺵسوري-بنیادی 4/4/87
8 جلال وهابي هماباد اقتصاد در قرآن- بنیادی 28/09/84
9 حسن خوش اخلاق بررسي رابطه برون گرايي ومنبع كنترل باپيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته هاي فني-مهندسي وعلوم انساني- کاربردی 13/09/85
10 محمد زارع نيستانك بررسي ميزان فرسودگي شغلي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي منطقه چهار و راههاي پيشگيري از آن-کاربردی 17/07/86
11 محمدمهدي توسل خمسه طرح جايگزيني منابع تغذيه خطي آزمايشگاهي با منابع تغذيه سوئيچينگ فركانس بالا و ساخت يك نمونه-کاربردی 13/7/85
12 غلامرضا منشئي نقش آموزش مهارتهاي زندگي در پيشگيري از گرايش مجدد به سوء مصرف مواد مخدر در داوطلبان ترك اعتياد شهر اصفهان-کاربردی 05/08/86
13 حجت توسلي بررسي ساختاريﻭمعنايي كنايهﻭامثالﻭحكم درديوان مسعودسعدسلمان- بنیادی 24/03/88
14 منوچهرستاري نائيني نقش دانشگاﻩآزاداسلاميﻭاحدنايين درتوسعه اقتصاديﻭاجتماعي اين شهرستان-بنیادی 8/3/86
15 مهران مجلسي بررسي ميزان فراواني قارچهاي مخمري درپوست دامها وپرندگان آبزي وتعيين هويت آنها بااستفاده ازروشهاي فيزيولوزيك- کاربردی 12/09/87
16 منوچهر ستاري نائيني بررسي وشناخت مشكلات موجوددردانشگاه آزاداسلامي واحدنايين-بنیادی 1/3/86
17 مهين خطيب نيا تصحيح و شرح اشعار ميرزا محمد علي ناييني متخلص به مشتري- بنیادی 12/02/89
18 محمدمهدي توسل خمسه طراحي و ساخت دستگاه سوراخكاري اتوماتيك بردهاي الكترونيكي- کاربردی 29/10/88
19 محمد زارع نيستانك تاثيراسترس اقتصادی برنسبت ثانويه جنسی در شهر تهران- بنیادی 12/2/90
20 فاطمه طباطبائی نژاد بررسي اثر بخشي شيوه هاي اصلاح رفتار در كاهش پرخاشگري دانش آموزان كم توان ذهني مقطع راهنمايي شهر اصفهان- کاربردی 2/8/88
21 غلامرضا منشئی الگوی پیش بینی اعتیاد براساس مؤلفه های هوش هیجانی- کاربردی 13/06/89
22 سعید  بهشتی تدوین استاندارد اعتبار بخشی دانشکده های علوم انسانی- کاربردی 90
23 غلامرضا منشئی پیش بینی افسردگی براساس مؤلفه های هوش هیجانی- کاربردی 26/10/89
24 رسول نظری بررسی میزان تمایل تغییرفرهنگ سازمانی در بین داوران بین المللی کشتی-کاربردی 12/4/90
25 مهدی قدرتی میرکوهی بررسی نقش دینداری و هویت یابی بر سلامت روان نوجوانان دختر و پسر- کاربردی 89
26 امیر عسکری نژاد تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین- بنیادی 14/7/89
27 جلال وهابی بررسي مفروضه هاي اساسي درباره ماهيتﻭشخصيت انسان ازديدگاﻩروانشناسي و اسلام(بنیادی) 90
28 شهاب عاملیان کنترل و همزمان سازی پدیده آشوب در ژیروسکوپهای غیر خطی با وجودعدم قطعیتهای مدل و سیگنالهای اغتشاش 15/9/89
29 حسین قاسمی تدوين راهكارهاي تبديل دانشكده هاي فني و مهندسي فعلي به دانشكده هاي كارآفرين پرور 90
30 مهدی وحدتی ارائه الگوریتمی فرا ابتکاریﻭکاربردی به منظور برنامه ریزی حمل و نقل به همراه مطالعه موردی 13/10/89
31 علیرضا وحدتی امکان سنجی طراحی و اجرای فرآیند نوین نانوماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی 90

طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديف مجري عنوان تاريخ شروع
1 حسن خوش اخلاق تآثیر مشاوره گروهی به شیوه عقلانی، عاطفی .....-کاربردی 1/5/86
2 حسن خوش اخلاق بررسی رابطه بین اختلال اعتیاد به اینترنت با هوش هیجانی- کاربردی 1/4/87
3 جمال غلامی آهنگران پیادﻩسازﻯکنترﻝکننده پیش بین باقابلیت تحمل خطا(FTC)درفرآیندهای صنعتی باریسک فاکتوربالا(کاربردی) 20/2/89
4 شهناز خالقی پور بررسي رابطه تنفس دهاني و شب ادراري در كودكان (بنیادی-کاربردی) 20/7/89
5 مهدی مهدویان نرم افزار تشخیص دستخط به زبان انگلیسی(تبدیل نوشتار به متن) با بکارگیری شبکه های عصبی(کاربردی) 20/4/89
6 حسن پورعابدی تدوین واژه نامهﻯ گویش نایینی(بنیادی) 20/6/89
7 نغمه علیزاد گوهری بررسي پايش تغييرات کاربری اراضی منطقه نائین بااستفاده ازتصاوير ماهواره ای بين سالهاي 2002–1998 با تاكيد بر مناطق سكونتگاهي 1/2/90
8 فرزاد هنرمند تاثیر امواج ضربه ای دراشتعال ليزري سوخت هسته اي دوتریوم-تریتیوم با استفاده از روش جديد پلاسما بلوك شتاب يافته توسط ليزرپتاوات-پيكو ثانيه 15/11/89
9 مهین خطیب نیا بررسی اوزان و اصناف و حدود قوافی در دیوان قاآنی و مقایسه با بسامد بحور عروضی دیوان حافظ 1/10/89
10 غلامرضا منشئی اثربخشی روشهای پیشگیرانه شناختی- رفتاری و اجتماعی سخنرانی و ارسال اطلاعات به وسیله SMSبر روی گرایش نسبت به سوء مصرف مواد؛ امنیت روانی و هیجان طلبی دانش آموزان مقطع متوسطه 1/9/89
11 طاهره ملاح نیا بیوتکنولوژی و معماری 1/3/90
12 شهاب عاملیان طراحی تخمینگرهای حالت جهت کاهش تعداد تجهیزات و سنسورهای موجود در ... 20/3/90
13 حجت توسلی معرفی و بازنویسی دست نویس کهن معروف به شاهنامه کوچک 1/3/90
14 علیرضا وحدتی شناسایی مکانیزم بهبود تافنس در کامپوزیت های شیشه ... 1/8/90
15 احمد عریزاده تهیه نرم افزار دفتر مطالعات نیروی انسانی 1/8/90
16 مهدی قدرتی میرکوهی رابطه رضایتمندی زناشوئی با فرسودگی شغلی یا تنیدگی شغلی و سلامت روان در بین معلمان آموزش ویژه 1/8/90
17 سیدمصطفی بنی طبا راههاي انتقال و عوامل مؤثر بر بيماري هپاتيت 15/11/89
18 امیرمسعود احمدی بررس رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عوامل فردی کارکنان 1/3/90
19 احمد یوسفی طراحی پروتکلی جدید برای مسیریابی... 1390
20 مهدی وحدتی مدلسازی تأثیر نیروهای نانومقیاس برعملکرد استاتیک ریزاکچویترها 1390
تعداد بازديد : 5994
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.